Geblewicz: proces konsultacji społecznych w UE powinien być bardziej przejrzysty

Prawo jest niezrozumiałe i wydaje się zbyt skomplikowane; proces konsultacji społecznych w UE powinien być bardziej przejrzysty dla mieszkańców. To wnioski zawarte w opinii autorstwa marszałka woj. zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, którą przyjęła komisja obywatelstwa (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów.
Fot. Komitet Regionów
Fot. Komitet Regionów


Jak podkreślił Geblewicz, w procesie tworzenia unijnych przepisów konieczne jest wzmocnienie roli władz lokalnych i regionalnych, ale także samego Komitetu Regionów. "Bruksela wskazuje, że władze lokalne i regionalne są odpowiedzialne za wprowadzanie około 70 proc. prawa tworzonego w Unii Europejskiej. Jako samorządowcy często pierwsi widzimy, że któryś z przepisów utrudnia życie zamiast je ułatwiać lub wymaga minimalnych korekt" – zaznaczył marszałek.

Dokument przyjęty przez CIVEX (pełna nazwa to: Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych) trafi teraz pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym KR, a w przypadku akceptacji, zostanie przekazany wszystkim instytucjom UE. Będą to oficjalne wskazówki i zalecenia europejskich samorządów dla unijnych instytucji.

Idea lepszego stanowienia prawa jest podnoszona od lat 90. XX wieku, a Program lepszego stanowienia prawa jest jednym z kluczowych priorytetów politycznych przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. W 2015 r. Komisja Europejska utworzyła platformę REFIT, której rola polega na doskonaleniu obowiązującego prawodawstwa UE.

Z kolei pod koniec 2018 został zainicjowany projekt pilotażowy "Sieć regionalnych centrów" (RegHub), w którym bierze udział 20 unijnych regionów, w tym Pomorze Zachodnie. RegHub umożliwia spójne i systematyczne przekazywanie informacji na temat wdrażania polityk UE.

Komisja Europejska postanowiła wypracować przepisy, które pomogą w tworzeniu nowego europejskiego prawa, w oparciu o opinie obywateli UE, przedsiębiorstw, organów administracji publicznej czy naukowców.

Wolę poprawy jakości przepisów poparły trzy główne instytucje Unii Europejskiej: KE, Parlament Europejski i Rada UE. Ich zdaniem wymiana informacji i współpraca na wczesnym etapie procesu stanowienia prawa pozwoli na szybsze odnajdywanie ewentualnych problemów i ich skuteczniejsze rozwiązywanie.

kic/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO