Europosłowie oczekują od fińskiej prezydencji działań na rzecz klimatu

Podczas swojej sześciomiesięcznej prezydencji Finlandia planuje skupić się na zrównoważonym rozwoju. Fińscy europosłowie, oczekują od swojego kraju przede wszystkim działań na rzecz klimatu.
© European Union 2019 - Source : EP
© European Union 2019 - Source : EP

Finlandia przejęła rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca. W okresie sześciu miesięcy kraj ten będzie przewodniczyć posiedzeniom Rady na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Hasłem przewodnim fińskiej prezydencji jest "zrównoważona Europa - zrównoważona przyszłość".

Priorytety fińskiej prezydencji to: wzmocnienie wspólnych wartości i praworządności, uczynienie UE bardziej konkurencyjną i sprzyjającą integracji społecznej, wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu oraz kompleksowa ochrona obywateli.

Zamiast upominków tradycyjnie dawanych na początku przewodnictwa kraju w Radzie UE, Finlandia postanowiła spożytkować ten budżet na kompensację emisji gazów cieplarnianych z lotów na spotkania prezydencji w Helsinkach i Brukseli, a podczas spotkań zamiast wody butelkowanej będzie serwowana znana ze swej jakości fińska woda kranowa.

Fińska europosłanka Sirpa Pietikainen (EPL), zapytana o oczekiwania wobec prezydencji jej kraju w Radzie UE, zwróciła uwagę, że kluczowe w walce ze zmianą klimatu będą: gospodarka o obiegu zamkniętym i efektywne gospodarowanie zasobami.

"Potrzebujemy mapy drogowej dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmującej strategie dotyczące tekstyliów i budownictwa, politykę dla zrównoważonych systemów żywnościowych i jednolitą skalę do mierzenia postępów" – powiedziała europosłanka. Pietikainen chce też, aby podawano więcej informacji na temat wpływu na klimat wywieranego przez inwestycje.

Natomiast europoseł Eero Heinaluoma (S&D) podkreślił, że należy poważnie traktować wspólne wartości europejskie. "Mam nadzieję, że podczas fińskiej prezydencji zbudujemy bardziej humanitarną Europę i wzmocnimy prawa konsumentów i pracowników" – zaznaczył Fin.

Heinaluoma spodziewa się, że Finlandia będzie naciskać na bardziej ambitne środki w sprawie klimatu i lepszą współpracę w regionie Arktyki. Według niego, niezbędne jest dojście do porozumienia w sprawie polityki klimatycznej, energetycznej i leśnej, aby zwiększyć inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym. "UE musi pozostać liderem w zakresie polityki klimatycznej" – powiedział eurodeputowany.

Z kolei europosłanka Elsi Katainen (Renew Europe) uważa, że Finlandia będzie skupiona na postępach w kluczowych kwestiach takich jak Brexit, negocjacje budżetowe czy cele klimatyczne. "Mam nadzieję i oczekuję, że podczas negocjacji na temat kolejnych ram finansowych, Finlandia pomoże krajom członkowskim dojść do sprawiedliwego kompromisu, który zapewni wystarczający poziom finansowania dla rolnictwa i spójności" – oświadczyła Katainen.

Europoseł Ville Niinisto (Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie) zwrócił uwagę, że fińska prezydencja przypada na ważny moment w kształtowaniu przyszłości Europy. "Oczekujemy, że Finlandia będzie naciskać na UE, żeby podjęła niezbędne decyzje w sprawie polityki klimatycznej w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 st. C" – zaznaczył.

Zdaniem Fina, najpierw należy sprawić, by państwa członkowskie zobowiązały się do dążenia do Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., a następnie podjąć kroki w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki. "Finlandia powinna też podkreślać znaczenie odpowiedzialności społecznej, praw człowieka i praworządności w UE" – uważa Niinisto.

Z kolei europosłanka Laura Huhtasaari (Tożsamość i Demokracja) powiedziała, iż ma nadzieję, że wysokość wpłaty netto Finlandii do budżetu UE będzie niższa w nadchodzącym długofalowym budżecie UE. "Nadszedł czas, aby zatrzymać redystrybucję dochodów w Europie w formie np. wydatków na spójność" – oceniła.

Według europosłanki, Finlandia powinna "podjąć próbę powstrzymania UE przed wywieraniem presji na wschodnie państwa członkowskie i Włochy, aby wprowadziły politykę migracyjną, która szkodzi ich obywatelom". "Powinniśmy także chronić europejskie miejsca pracy w przemyśle, zwłaszcza przed Chinami, które nie przestrzegają zasad handlu międzynarodowego" – podkreśliła Huhtasaari.

Inna fińska eurodeputowana, Silvia Modig (GUE/NGL), zwróciła uwagę, że Europa jest podzielona w sprawie wielu poważnych wyzwań: zmiany klimatu, ksenofobii, populizmu, Brexitu, a także traktowania migrantów przybywających do Europy.

Jej zdaniem, Finlandia musi być odważna i aktywna oraz wyraźnie przypominać wszystkim o celach klimatycznych. "Musimy porozumieć się w sprawie zaostrzenia celów dotyczących ograniczenia emisji i ustanowić neutralność węglową jako cel. Nie należy lekceważyć klimatu z powodu innych wyzwań" – podkreśliła Modig.

kic/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO