Eurobarometr: "tak" dla ważniejszej roli Parlamentu Europejskiego

Szczegółowe dane z październikowego badania Eurobarometru, opublikowane we wtorek, wskazują, że Polacy, podobnie jak inni obywatele UE, są zadowoleni z członkostwa kraju we Wspólnocie, jako priorytet dla Parlamentu Europejskiego określają ochronę środowiska naturalnego i domagają się bardziej wpływowego PE w przyszłości.
Fot.PE
Fot.PE

Z raportu pn. Parlametr 2019 wynika, że w 28 krajach unijnych średnio 59 proc. badanych ocenia, że członkostwo w UE jest "czymś dobrym". W Polsce ten wskaźnik jest wyższy - wynosi 63 proc. Jednak oznacza to spadek zdecydowanego poparcia Polaków dla udziału we Wspólnocie o 5 pkt. proc. w stosunku do czerwca br. Obecnie o te 5 pkt. proc. wzrosła liczba odpowiedzi "ani dobrym ani złym". Źle ocenia członkostwo w UE 11 proc. obywateli "28" i 8 proc. Polaków. Warto zauważyć, że jedynie 1 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Członkostwo w UE spotyka się z najwyższym poparciem wśród Polaków w wieku 15-24 lata, uczących się lub studiujących oraz wywodzących się z kręgów kadry kierowniczej.

Jedynie 49 proc. obywateli "28" uważa, że ich głos liczy się w UE, podczas gdy dla Polski wskaźnik ten to 65 proc. W przypadku pytania o siłę głosu danego kraju różnica jest już mniejsza - 60 proc. odpowiedzi na tak w całej UE i 67 proc. w Polsce. Sposób funkcjonowania demokracji w macierzystym kraju dobrze ocenia 56 proc. ankietowanych we wszystkich unijnych państwach i 65 proc. w Polsce. Na pytanie o zadowolenie z funkcjonowania demokracji w UE pada 52 proc. odpowiedzi twierdzących w "28" i 73 proc. w Polsce.

W przypadku oceny funkcjonowania Parlamentu Europejskiego przeważają odpowiedzi neutralne - 46 proc. dla całej UE i 53 proc. dla Polski. Pozytywnie pracę PE ocenia 33 proc. Europejczyków ogółem i 37 proc. Polaków. Na pytanie czy ankietowany osobiście chciałby żeby PE odgrywał ważniejszą rolę "tak" odpowiedziało 58 proc. ogółu badanych i 53 proc. Polaków. Spory był jednak odsetek deklaracji co do ograniczenia roli Parlamentu - odpowiednio 27 proc. i 32 proc.

Walka ze zmianą klimatu i ochrona środowiska to, zarówno dla ogółu obywateli UE, jak i Polaków, priorytet dla Parlamentu Europejskiego (wskazania odpowiednio 32 i 27 proc.). Na drugim miejscu stawiana jest zgodnie walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem (odpowiednio 31 i 27 proc.). Jednak, podczas gdy Polacy na trzecim miejscu umieszczają tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego i inwestycji (25 proc.), to dla pozostałych ankietowanych ważniejsze jest zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży oraz walka z przestępczością (po 24 proc.).

W szczegółowych pytaniach dotyczących środowiska naturalnego obywatele Unii deklarują potrzebę walki ze zmianami klimatu (52 proc.), zanieczyszczeniem powietrza (35 proc.) i zanieczyszczeniami morza (31 proc.). Dla Polaków priorytety w tym zakresie są nieco inne - walka ze smogiem (49 proc.), zmianami klimatu (45 proc.) i rosnącą ilością odpadów (38 proc.). Z sondażu wynika także poparcie dla młodzieżowych protestów przeciwko zmianie klimatu.

Na pytanie których wartości PE powinien bronić przede wszystkim, zarówno obywatele "28", jak i Polacy, odpowiadają zgodnie: ochrona praw człowieka na całym świecie (odpowiednio 48 proc. i 47 proc.). Podobna różnica 1 proc. występuje w przypadku wolności wypowiedzi (38 proc. i 37 proc.). Istotne różnice pojawiają się w przypadku takich wartości jak: równość kobiet i mężczyzn (38 proc. dla "28" i 31 proc. dla Polski) oraz solidarność między państwami członkowskimi UE (33 proc. dla "28" i 36 proc. dla Polski).

Sondaż został wykonany przez instytut Kantar na podstawie danych zebranych we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 8-22 października. Wzięło w nim udział 27 607 respondentów w wieku powyżej 15 lat, pytanych w wywiadach bezpośrednich.

woj/

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO