Synergia wielu technologii kluczem do rewolucji energetycznej i wzrostu efektywności

W opinii Tomasza Nasiłowskiego, prezesa firmy InPhoTech, synergia rozwoju technologicznego oraz dywersyfikacja to najlepsza droga rozwoju dla branży energetycznej. O perspektywach oraz kluczowych innowacjach w energetyce dyskutowano na Forum Ekonomicznym w Karpaczu w dn. 8-10 września 2020.
PAP/M. Kmieciński
PAP/M. Kmieciński

W dyskusji dominowała tematyka aktualnie toczącego się procesu transformacji energetycznej z wykorzystaniem OZE (odnawialnych źródeł energii), rozwoju energetyki wodorowej, magazynowania energii, a także krótko- i długoterminowych perspektyw oraz budowania innowacji w tej branży.

Zdaniem prezesa InPhoTech fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii dla rozwoju energetyki i bez jej udziału dalszy rozwój branży nie będzie możliwy. Jak podkreślał Nasiłowski, nie da się jednak przeprowadzić rewolucji w energetyce bez podejścia interdyscyplinarnego oraz synergii wielu rozwiązań.

„Zwykle na początku działamy intuicyjnie i sprawdzamy, co zadziała. W przypadku OZE procesy wdrażania i wykorzystywania tych technologii mamy już dobrze opracowane. Teraz przychodzi czas na mierzenie, monitorowanie oraz optymalizację procesów, w czym może pomóc fotonika (interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, łącząca w sobie elementy optyki, elektroniki i informatyki)” - tłumaczył Nasiłowski.

Odnosząc się do konieczności budowania synergii technologii przy jednoczesnej dywersyfikacji działań prezes InPhoTech przywołał kryzys gospodarczy z 2009 roku oraz obecny związany z pandemią koronawirusa. Do optymalizacji oraz minimalizacji kosztów, które w przypadku innowacji energetycznych są ogromne, można wykorzystać fotonikę.

„Fotonika pozwala mierzyć coś, co jest trudne do zmierzenia w inny sposób. W ten sposób dokonujemy optymalizacji procesu, a zatem minimalizujemy koszty, które w przypadku nowych rozwiązań energetycznych są często na skraju opłacalności. To będzie dawać nam przewagę” - stwierdził Nasiłowski.

Wspomniał również o nowym poziomie bezpieczeństwa, jaki fotonika może wnieść do branży energetycznej, szczególnie w kontekście technologii wodorowej, farm wiatrowych, baterii oraz magazynów energii. Sięgnięcie po nowe technologie wspomagające pozwala zdobyć przewagę konkurencyjną.

Tomasz Nasiłowski zauważył też, że nowe źródła energii stanowią formę wdrażania innowacji przełomowej, do czego potrzebna jest nie tylko na bieżąco aktualizowana strategia wdrażania technologii, ale także budowanie kompetencji miękkich (połączenie umiejętności społecznych, osobistych, interpersonalnych, np. komunikatywność, kreatywność). To one podnoszą poziom zaufania dla nowych rozwiązań.

„Nie da się obecnie wdrożyć żadnych innowacji przełomowych bez rozwoju kompetencji miękkich. To element konieczny do budowania zaufania i odpowiedzialności. Jeżeli zadbamy o ten proces, użytkownicy tej energii będą chcieli z niej korzystać, bo będą nam ufać” - zaznaczył prezes InPhoTech.

InPhoTech jest wiodącą polską firmą zaawansowanych technologii wdrażającą do przemysłu nowoczesne rozwiązania światłowodowe. Podstawowa działalność spółki to transfer innowacyjnych rozwiązań do przemysłu oraz opracowywanie i wytwarzanie własności intelektualnej w zakresie fotoniki - określanej mianem technologii XXI wieku.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO

Inne z tej kategorii