SKOK: solidaryzm społeczny jest wpisany w naszą misję

Edukacja finansowa, wspieranie kultury, pomoc dzieciom - to tylko niektóre obszary działań pomocowych, które Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe kierują nie tylko do swoich członków, ale też do szeroko pojętej społeczności. Jak pomagać skuteczniej? - zastanawiali się uczestnicy ostatniego panelu podczas XXVIII Krajowej Konferencji SKOK „Wspólnie ku zmianom”.
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

„Prowadzimy edukację finansową dla wszystkich grup wiekowych, również dla seniorów” - powiedział Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, organizacji założonej przez działaczy SKOK już 23 lata temu. „Wszędzie widzimy zapotrzebowanie na to, żeby z tą wiedzą docierać” - podkreślił i dodał, że ta misja jest realizowania w formie różnorodnych projektów prowadzonych m.in. we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

„Robimy wiele, od wielu lat dlatego, że od początku naszej działalności realizowaliśmy misję patrona naszej kasy dr. Franciszka Stefczyka” - deklarowała Beata Rusiecka-Kozłowska, dyrektor Departamentu Wspomagania Zarządzania w Kasie Stefczyka. Stefczyk był nauczycielem, historykiem, ekonomistą i społecznikiem, jedną z najważniejszych postaci polskiej spółdzielczości finansowej.

Wśród wielu inicjatyw Rusiecka-Kozłowska zwracała uwagę na pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują, czyli dzieciom. „Przykładem jest choćby nasz fundusz stypendialny, który przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich i studentów” - poinformowała.

„Liczy się nie tylko nauka, ale zaangażowanie w życie lokalnych społeczności poprzez np. wolontariat” - dodała Beata Rusiecka-Kozłowska. „ Mamy pod opieką 26 domów dziecka w całej Polsce, jest to wieloletnia współpraca i staramy się zrobić wszystko, żeby środki przeznaczone na tę pomoc rzeczywiście do dzieci trafiały w formie np. wsparcia edukacji i wyjazdów wakacyjnych”.

Inne projekty to m.in. wspieranie już 14 rok poznańskich pięcioraczków poprzez książeczki systematycznego oszczędzania do osiągnięcia pełnoletności czy wsparcie dzieci w chorobie onkologicznej w Białymstoku. Te inicjatywy wspomaga akcja „Skarbonka”, czyli zbiórka pieniędzy w blisko 320 oddziałach Kasy.

Małgorzata Gatz, wiceprezes zarządu Kasy Krajowej SKOK przypomniała o udziale Kasy w corocznej akcji wspierania Polaków na Wschodzie, pomocy w zakupie leków dla kombatantów AK na Pomorzu czy wsparciu akcji krwiodawstwa na Lubelszczyźnie. Zapowiedziała też kreowanie nowych usług i produktów SKOK-ów, które będą zapobiegać marginalizacji pewnych grup społecznych.

Paneliści zauważyli, że wszystkie te działania i projekty powinny znaleźć się w orbicie zainteresowań mediów, chociaż, jak mówił ks. Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”, „nie do końca jest tak, że jeżeli nie poinformujemy o jakimś ważnym wydarzeniu, czy jakimś dobru, to to dobro nie istnieje”.
 
Ksiądz Grabowski wyjaśniał, że „Niedziela” buduje pewną społeczność tych, którzy chcą nieść pomoc. „Tworzymy środowisko, aby te inicjatywy zebrać i ukierunkować tak, by pomoc dotarła bezpośrednio do zainteresowanego człowieka” - podkreślał.

O budowaniu społeczności i stwarzaniu miejsca dla wymiany doświadczeń między bardzo różnymi środowiskami mówił także Andrzej Dubiel, pomysłodawca odnowienia idei Kongresu Kultury Polskiej i cyklicznych jego edycji.

„Musimy mieć świadomość, że to, co robimy, to jest kropla w morzu potrzeb, ale gdyby tej kropli nie było, to morze byłoby uboższe, jak powiedziała kiedyś św. matka Teresa z Kalkuty” - podsumował panel Kazimierz Janiak.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO

Inne z tej kategorii