Rośnie zainteresowanie członków SKOK zdalnymi kanałami dostępu do usług finansowych

O około 300 proc. wzrosła częstotliwość używania kart płatniczych wśród członków SKOK w wyniku pandemii koronawirusa - poinformowano podczas XXVIII Krajowej Konferencji Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) „Wspólnie Ku Zmianom”.
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)

O transformacji cyfrowej usług finansowych, a także o perspektywach i wyzwaniach na przyszłość dyskutowano podczas panelu „Cyfryzacja usług finansowych - jej konsekwencje, nadzieje i obawy”.   

Otwierając debatę Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej, wspomniał o aktywnym uczestnictwie tej instytucji w transformacji cyfrowej i jednocześnie poddał pod dyskusję wątek wpływu pandemii koronawirusa na tempo rozwoju i wykorzystanie cyfrowych narzędzi w sektorze usług finansowych.

Prezes Matusiak wskazał na rysowanie się nowego trendu w kształtowaniu oferty instytucji finansowych polegającego na pakietowaniu usług, co potwierdził Jan Sikora, założyciel i prezes platformy zakupowej Planet Plus. Zdaniem Jana Sikory to dobry moment, aby do usług finansowych SKOK-ów zaoferować dodatkowe produkty i usługi.

Adam Matyaszek, wiceprezes zarządu ITCARD stwierdził, że pandemia spowodowała wzrost częstotliwości używania kart wśród klientów SKOK-u o nawet 300 proc. Jego zdaniem pokazuje to możliwość dalszego skalowania usługi oraz migracji klientów do zdalnych kanałów, do których zalicza się rozwiązania mobilne i płatności elektroniczne.

W opinii prezesa Matyaszka nie można jednak zapominać o podstawowej funkcji instytucji finansowej, czyli obsługi gotówki. Wiceprezes zarządu ITCARD zauważył, że coraz więcej miejsc otwiera się na wpłaty z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych i ten trend będzie postępować w stronę całkowicie zdalnej obsługi.

Zaznaczył również, że dzięki współpracy z ITCARD, SKOK nie musi inwestować we własną infrastrukturę. Pojawia się bowiem możliwość skorzystania z już istniejącej sieci urządzeń samoobsługowych.

W dyskusji pojawił się też wątek aplikacji mobilnych i rosnącej popularności takich rozwiązań jak BLIK (polski system płatności mobilnych). Prezes Rafał Matusiak podkreślił, że kierowana przez niego instytucja intensywnie zabiega o wprowadzenie możliwości korzystania z tego rozwiązania dla swoich klientów.

O aspekcie bezpieczeństwa cyfrowych usług finansowych opowiedział mec. Paweł Pelc koordynujący działalność Regionalnego Centrum Unii Kredytowych. Jego zdaniem pandemia koronawirusa okazała się pomyślnie zaliczonym testem wysiłkowym dla instytucji finansowych ujawniając drzemiący w nich potencjał.

Paweł Pelc podkreślił przy tym rosnącą rolę, jaką odgrywa edukacja członków SKOK w zakresie korzystania z rozwiązań elektronicznych (między innymi bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej). Według Pelca zaufanie klientów do instytucji powinno pobudzać ją dbania o odpowiedni poziom wiedzy na temat oferowanych rozwiązań oraz bezpiecznego korzystania z nich.

Paneliści poruszyli również wątek ewolucji sklepów internetowych, co szerzej zrelacjonował Jan Sikora. Jego zdaniem obecnie przechodzi się do modelu marketowego, w którym klient nie przywiązuje się do konkretnej marki sklepu tylko do produktów, jakie w nim kupuje. Założyciel i prezes Planet Plus wskazał na nowe perspektywy dla usług Kasy Krajowej w zakresie wejścia na platformy sprzedażowe. Przy tej okazji przytoczył przykład łączenia ich z innymi produktami.

Uczestnicy panelu zgodni byli co do tego, iż kierunek cyfryzacji usług finansowych jest trwały w dłuższej perspektywie czasowej a udział SKOK w oferowaniu narzędzi cyfrowych dostępu do usług finansowych - konieczny.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO

Inne z tej kategorii