Prawo.pl: zakupy oprogramowania - łatwiejsze, wymiana towaru – trudniejsza

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego, uzasadniając ją unijnymi wymogami - dowiedziało się Prawo.pl. Według portalu lepszą ochroną zostaną objęci nabywcy oprogramowania, zmienią się też zasady reklamacji.

Jak podaje Prawo.pl planowane zmiany wynikają z dostosowania krajowych przepisów do unijnych. UE wymaga, aby nowe przepisy zostały uchwalone do 1 lipca 2021 roku., a stosowane od 1 stycznia 2022 roku.

Obecnie ani kodeks cywilny, ani ustawa o prawach konsumenta, nie zawiera szczegółowych zasad regulowania umów o dostarczanie treści lub usług cyfrowych - ocenia portal. To się ma zmienić zmienić za sprawą nowego rozdziału 5b w ustawie o prawach konsumenta. Ureguluje on kwestie zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową oraz odpowiedzialności przedsiębiorcy w razie jej braku.

„O ile nie nastąpi wyraźne wyłączenie w umowie, sprzedawca będzie musiał zapewnić, aby konsument był informowany o aktualizacjach, w tym aktualizacjach zabezpieczeń, które są niezbędne do zachowania zgodności takiego towaru z umową - wyjaśnia cytowana przez Prawo.pl dr hab. Małgorzata Sieradzka, adwokat i profesor Uczelni Łazarskiego w komentarzu w LEX. - Niedostarczenie aktualizacji, które uzgodniono w umowie sprzedaży, będzie należało uznać za brak zgodności towarów z umową” – dodaje.

Według Prawo.pl niewłaściwa instalacja towarów, o ile usługa była elementem umowy, też będzie uznawana za brak zgodności towarów z umową. A jeśli był błąd w instrukcji dla klienta, to też odpowiedzialność poniesie sprzedawca.

Mniej korzystne mogą być natomiast zmiany zasad reklamacji z tytułu rękojmi - ostrzegają eksperci wypowiadający się dla portalu. Nowością jest wprowadzenie hierarchii środków ochrony konsumenta, który w pierwszej kolejności będzie miał prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową, poprzez jego naprawę lub wymianę. Dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa czy też wymiana okażą się np. nieopłacalne, konsument będzie mógł żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy – cytuje uzasadnienie resortu sprawiedliwości Prawo.pl.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/zakupy-uslug-i-tresci-cyfrowych-reklamacje-z-tytulu-rekojmi,502785.html
 
Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO

Inne z tej kategorii