Prawo.pl: od 30 listopada niewykluczona natychmiastowa izolacja sprawców przemocy

Ministerstwa: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej przygotowały projekty rozporządzeń dotyczące możliwości stosowania wobec sprawcy przemocy w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenie mieszkania i zakazu zbliżania się do niego – podaje Prawo.pl. Według portalu planowana data wejścia w życie tych przepisów to 30 listopada tego roku.

Jak informuje Prawo.pl, projekty rozporządzeń określają m.in. wzór nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz sposób wykonywania i dokumentowania czynności związanych z ich wydawaniem.

Według portalu jest też w nich zawarty wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania sprawcy oraz wzory nakazów lub zakazów w sytuacji nieobecności sprawcy i te, które będzie można umieszczać na drzwiach mieszkania. Obie opcje - nakaz opuszczenia lokali i zakaz zbliżania się do niego - mają być na jednym formularzu.

Policjant lub żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma wskazać datę, podstawę prawną, osoby uczestniczące w czynnościach, podać swoje dane - w tym stopień i jednostkę, dane osoby pokrzywdzonej i sprawcy - (w tym przypadku wraz z numerem PESEL). Zawiadomienie ma zawierać wezwanie do kontaktu z jednostką policji lub ŻW, informacje o podstawie prawnej wydania oraz zastosowanym nakazie lub zakazie. 

Kwestionariusz szacowania ryzyka zawiera czynniki i kryteria, potrzebne do określenie ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego w związku z przemocą w rodzinie. I tak np. zatrzymanie, a bezpośrednio po nim zastosowanie nakazu opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się do niego, ma "być rozważane" przy jednej z trzech możliwości - gdy doszło do aktu przemocy z użyciem niebezpiecznych narzędzi, gróźb zabójstwa lub próby uduszenia. 

Jak podaje Prawo.pl część prawników podnosi, że nowe rozwiązania mogą być wykorzystywane w konfliktach okołorozwodowych. Wątpliwości dotyczą m.in. przepisów, które mają być stosowane wobec sprawcy. Choćby tego, zgodnie, z którym ma on możliwości zabrania swoich rzeczy (np. osobistego użytku), ale pod warunkiem, że nie sprzeciwią się temu osoby, z którymi mieszkał.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/natychmiastowa-izolacja-sprawcow-przemocy-sa-projekty,502646.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO

Inne z tej kategorii