ARP rzuca koło ratunkowe 2 milionom polskich przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu rozdysponuje środki finansowe w ramach programu Polityka Nowej Szansy. Dzięki temu w najbliższych 10-ciu latach z pomocy państwa będą mogły skorzystać nawet dwa miliony polskich przedsiębiorstw. Każdego roku do ich dyspozycji będzie 120 milionów złotych. Do końca 2020 r. pula ta zostanie zasilona dodatkowymi 600 milionami złotych.

Start programu w trakcie konferencji Impact’20 ogłosił Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. „Dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, które jest inicjatorem tej legislacji, Agencja Rozwoju Przemysłu z dniem dzisiejszym (tj. 24 września, przyp. red.) od godziny 14 uruchamia nabór wniosków” – powiedział Kolczyński. 

ARP przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat ze wsparcia w ramach programu Polityki Nowej Szansy może skorzystać do 2 milionów przedsiębiorstw, zarówno tych mikro, małych, średnich, jak i dużych. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dużych przedsiębiorstw, każdorazowa pomoc publiczna będzie wymagała uprzedniej notyfikacji przez Komisję Europejską. Generalnie chodzi o firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, są w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub stanęły wobec groźby likwidacji.

Ustawa w bezpośredni sposób wskazuje warunki umożliwiające udzielenie wsparcia. „Jest bardzo dużo przedsiębiorstw, które jeszcze przed koronawirusem miały problemy, ale jest również grupa, których sytuacja pogorszyła się w wyniku pandemii. Wielu z tych przedsiębiorców posiada potencjał powrotu na rynek i ten potencjał będzie weryfikowany zarówno pod względem finansowym, jak i przede wszystkim pod względem wiarygodności planu restrukturyzacyjnego oraz planów zmiany modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa” – mówił wiceprezes Kolczyński.  

Program ma funkcjonować przez całe dziesięciolecie i stanowić instrument wsparcia dla przedsiębiorców wpadających w tarapaty finansowe. Ogólna pula 1,2 miliarda złotych zostanie zasilona jeszcze w tym roku przez 600 milionów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

Na Politykę Nowej Szansy składają się trzy rodzaje pomocy. Pierwsza to pomoc na ratowanie, która zapewni przedsiębiorcy płynność finansową na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Ma ona formę pożyczki na okres 6 miesięcy. 

Druga to tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy sami mogą prowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia jej skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. To pożyczka na okres do 18 miesięcy. 

Ostatnią formą wsparcia jest pomoc na restrukturyzację. Obejmuje ona środki na realizację konkretnego planu restrukturyzacji przygotowanego przez przedsiębiorcę. Proces ma przywrócić przedsiębiorcy zdolność konkurowania na rynku. W formie pożyczki, wejść kapitałowych, na czas realizacji określony w planie restrukturyzacji. 

„Zachęcamy do skorzystania z nowego instrumentu tych przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości pozyskania finansowania bankowego, nie mają też możliwości pozyskiwania finansowania z Tarczy Antykryzysowej. Polityka Nowej Szansy ma umożliwić przedsiębiorcom powrót do konkurowania z innymi podmiotami” – podsumował swoją prezentację wiceprezes Kolczyński.  

Strona programu: https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO

Inne z tej kategorii