Kongres 590: PPK szansą na lepszą jesień życia

Edukacja pracowników i pracodawców oraz odbudowa zaufania społecznego do nadzorowanych przez państwo programów oszczędzania - to główne filary powodzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Do takich wniosków doszli uczestnicy panelu poświęconemu PPK, który odbył się podczas Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem.
PAP/Kadr z filmu
PAP/Kadr z filmu

PPK to program długoterminowego oszczędzania, oparty na wpłatach pracownika, pracodawcy i środkach ze Skarbu Państwa. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne, a pieniądze zgromadzone na indywidualnych rachunkach są dziedziczone. Założeniem jest oszczędzanie do 60. roku życia, ale można też wcześniej wypłacić zgromadzone środki, licząc się jednak z pewnymi potrąceniami. Do PPK zostają automatycznie zapisani wszyscy pracownicy, jednak mogą z tego uczestnictwa w dowolnej chwili zrezygnować. 

„PPK to pierwszy program, który ma szanse stać się programem powszechnym i dotyczyć znacznej większości pracowników” – powiedziała Katarzyna Przewalska, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Dodała, że w tym celu został wprowadzony tzw. automatyczny zapis, który już sprawdził się w innych krajach. „Mam nadzieję, że dzięki udziałowi w PPK wzrosną dochody osób, które kończą aktywność zawodową” – podkreśliła Przewalska. Według niej w nadchodzących latach stosunek wysokości emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do ostatniej płacy będzie się stopniowo zmniejszał i konieczne jest zapewnienie dodatkowego źródła finasowania na jesień życia. 

„Ten program ma też zapoczątkować systemowe podejście do oszczędzania i zbudowania w polskim społeczeństwie takiego nawyku” – powiedział Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju. 

Prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny przypomniał, że PPK mają jeden z najniższych poziomów opłat w Europie. „Jesteśmy w tej dziedzinie liderem w stosunku do rynków dojrzałych jak np. Wielka Brytania – zaznaczył, dodając że PFR Portal PPK prowadzi szereg działań wspierających wdrożenie programu. - Spółka, którą zarządzam prowadzi blisko 800 szkoleń, w których wzięło udział ponad 20 tysięcy osób reprezentujących firmy zatrudniające w sumie milion dwieście tysięcy pracowników. Prowadzimy też portal informacyjny mojeppk.pl” – wyjaśnił prezes Zapotoczny.

Paneliści wskazywali na nowe rozwiązanie zastosowane w PPK, jakim jest lokowanie gromadzonych środków na rachunkach uczestników PPK w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – czyli fundusze zdefiniowanej daty. Każdy pracownik biorący udział w programie jest automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków.

Dr hab. Piotr Wachowiak z Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP powiedział, że z badań KPMG wynika, że przedsiębiorstwa nie czują się jeszcze dostatecznie przygotowane do wprowadzenia PPK. Taką gotowość wyraziło tylko 19 proc. ankietowanych. „Wskazuje to, że edukacja i wsparcie przedsiębiorstw we wprowadzeniu tego programu jest bardzo ważne” – stwierdził Piotr Wachowiak.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO