Większe rządowe pieniądze dla gmin, w których nie ma żłobków

W 2019 r. gminy, w których nie ma żadnego żłobka czy klubu dziecięcego, mogą otrzymać z rządowego programu Maluch+ 300, a nie jak dotąd 20 tys. zł. Dla samorządów, w których działają już instytucje opieki nad małymi dziećmi, kwota dofinansowania do utworzenia nowego miejsca zwiększy się z 20 do 22 tys. zł.

W 2019 r. na "Maluch+", tak jak w roku poprzednim, ma zostać przeznaczone 450 mln zł. Gmina może otrzymać dofinansowanie do 3 mln zł, pod warunkiem że ta suma nie przekroczy 80 proc. wydatków inwestycyjnych. Nabór wniosków właśnie się rozpoczął i potrwa cztery tygodnie, a wyniki konkursu mają być znane do 28 lutego 2019 r.

Przyszłoroczna edycja programu składa się z czterech modułów. Pierwsze dwa przeznaczone są dla JST.

Moduł 1a - dofinansowane będzie tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowania oraz samo tworzenie miejsc na terenie gmin, gdzie nie ma żadnego żłobka ani klubu dziecięcego; zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (warunki muszą być spełnione łącznie).

Moduł 1b - dofinansowywane będzie tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł.

Moduł 2 - dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst w poprzednich edycjach Maluch+

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+". Środki z programu Maluch+ mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat trzech na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+".

W przyszłorocznej edycji programu Maluch+ wprowadzono kolejność w przyznawaniu dofinansowania - gdy zapotrzebowanie będzie większe niż dostępne środki, w pierwszej kolejności przyznawane będą one na tworzenie nowych miejsc przez jednostki samorządu terytorialnego i funkcjonowanie miejsc gminnych utworzonych z dofinansowaniem z poprzednich edycji Maluch+.

Nabór ofert do edycji Maluch + 2019 rozpoczął się 28 listopada i potrwa cztery tygodnie. W ciągu czterech kolejnych tygodni wojewodowie będą mieli obowiązek ocenić oferty i przekazać je do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu kolejnych pięciu tygodni MRPiPS ogłosi wyniki konkursu.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 r. w całym kraju były niespełna 3 tys. placówek zapewniających miejsca dla 84 tys. najmłodszych dzieci. Do końca 2018 r. liczba placówek ma wzrosnąć do 5,2 tys., liczba miejsc dla maluchów - do blisko 143 tys.

"W ciągu trzech lat wskaźnik użłobkowienia wzrośnie o ponad 56 proc. - z 12,4 proc. do 19,4 proc.. Co ciekawe, spośród wszystkich gmin, na terenie których tworzone są miejsca w ramach tegorocznej edycji programu, aż 79 proc., czyli 356 gmin, to gminy małe do 40 tys. mieszkańców" - wylicza MRPIPS.

js/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO