W Załęczu Małym grają w football3

Szkoła Podstawowa w Załęczu Małym na terenie gminy Pątnów jest jedyną placówką na mapie województwa łódzkiego realizującą program „Fair Play Program – Football3”. To wyjątkowy sposób grania w piłkę nożną.
Fot. UG Pątnów
Fot. UG Pątnów

Dodatkowe zajęcia ruszyły dla klas 1-3, a koordynatorem działań jest nauczycielka wf-u.

FPP to program wykorzystujący unikatową na skalę światową metodę football3 oraz ideę rywalizacji, które odpowiednio wzbogacane i komponowane tworzą bardzo proste i pożyteczne narzędzie edukacji pozaformalnej, skierowane do osób pracujących z młodzieżą (trenerów, animatorów, pedagogów, wychowawców i nauczycieli).

Program ma służyć jako wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz dla osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji i wychowania.

Football3 to wyjątkowy sposób grania w piłkę nożną, który zmienia życie na całym świecie. Jest oparty na zasadzie, że wartości takie jak fair play, równość płci, praca zespołowa i szacunek są równie ważne jak umiejętności piłkarskie.

Nazwa football3 pochodzi od podziału na „trzy połowy”: dyskusji przed meczem, samej gry oraz dyskusji podsumowującej. Football3 przemyca kluczowe lekcje życia do każdego meczu. W drużynach różnej płci gracze wspólnie decydują o zasadach przed meczem. Po meczu zastanawiają się nad zachowaniem swoim i przeciwników, przyznając punkty za gole i grę fair play. Ponieważ gra football3 odbywa się bez sędziów, gracze muszą nauczyć się jak poprzez dialog i kompromis samodzielnie rozwiązywać konflikty. Od czasu powstania w Medellín (w Kolumbii), football3 był rozwijany przez członków sieci streetfootballworld na całym świecie. Tak powstała kompleksowa metodologia mająca na celu poruszenie szeregu zagadnień społecznych, takich jak równość płci, zdrowie i budowanie pokoju.

Football3 umożliwia młodym ludziom wzięcie odpowiedzialności za swoje działania i uczciwe traktowanie innych. Uczą się cenić komunikację i wzajemny szacunek, zarówno na boisku, jak i poza nim. Wprowadzenie do football3 streetfootballworld to międzynarodowa sieć ponad 128 organizacji non-profit w ponad 83 krajach, które wykorzystują football3 do wzmacniania społeczności i poprawy życia młodych ludzi.

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO