UODO wyjaśnia, jak powinny być transmitowane posiedzenia gmin

Jak transmitować posiedzenia rad gmin czy powiatów nie naruszając przepisów o ochronie danych? Gdzie publikować nagrania z tych sesji i jak długo je udostępniać - na te i wiele innych pytań odpowiada w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Monika Krasińska.

Serwis Samorządowy PAP: Temat transmisji posiedzeń rad gmin czy powiatów rodzi wiele wątpliwości. Także w świetle niedawnej kary nałożonej przez Prezesa UODO na burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w komentarzach czytelników Serwisu Samorządowego PAP pojawiają się pytania jak wypełnić obowiązek tej transmisji nie naruszając przepisów o ochronie danych.

Monika Krasińska - dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w UODO: Żeby transmisja i nagrywanie oraz późniejsze udostępnianie nagrań z posiedzeń kolegialnych organów jednostek samorządowych odbywało się z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych, administrator musi cały proces przetwarzania danych odpowiednio i dokładnie zaprojektować.

Ważne przy tym będzie np. ustalenie, jakiego rodzaju dane osobowe będą w czasie obrad przetwarzane - czy będą to wyłącznie dane osób piastujących funkcje publiczne, czy będzie dochodziło do przetwarzania danych osób prywatnych, czy będą to wyłącznie dane zwykłe, czy również szczególne kategorie danych. Inne będą bowiem rodzaje ryzyk, jakie będą towarzyszyły przetwarzaniu danych radnych, czy wójta lub burmistrza zabierających głos w czasie sesji, a inne, gdy rada będzie rozpatrywała skargę obywatela z niepełnosprawnością, co będzie się wiązało z omawianiem stanu jego zdrowia.

Znaczenie będzie też miało np. to, jak ustawimy kamery, kiedy będą one pracować. Czy będą wówczas rejestrować tylko wizerunki osób pełniących funkcje publiczne, czy także publiczność, a więc i osoby prywatne. Czy na czas przerw w obradach będą wyłączane, czy nie.

Czytaj więcej

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO