Takie dodatki za wychowawstwo

600 zł w Karpaczu, 480 zł w Warszawie – sprawdziliśmy, na jakie dodatki za wychowawstwo klasy będą mogli liczyć nauczyciele.

Zgodnie z czerwcową nowelizacją Karty nauczyciela nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w minimalnej wysokości 300 zł. Wysokość dodatku dla wychowawców w przedszkolach ustalają same samorządy.

W dziennikach urzędowych wojewodów już od lipca pojawiają się uchwały zmieniające regulaminy wynagradzania nauczycieli.

Przykładowo w Gminie Siekierczyn 300 zł dodatku za wychowawstwo otrzymają zarówno wychowawcy w szkołach, jak i w przedszkolach. Gmina Polkowice zdecydowała się natomiast na zróżnicowanie stawki - wychowawcy klasy dostaną dodatek w wysokości 300 zł, a nauczyciele opiekującego się oddziałem przedszkolnym - w wysokości 200 zł.

Wysoki dodatek dla wychowawców ustaliła Gmina Karpacz. Zgodnie z uchwałą nauczyciel sprawujący funkcję wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego dostanie z tego tytułu 600 zł.

W największych miastach prace nad regulaminami wynagradzania nauczycieli przeważnie jeszcze trwają.

„Projekt zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli został przekazany do uzgodnień związkom zawodowym” - informuje Konrad Klimczak ze stołecznego ratusza. Proponowane stawki to 380 zł dla wychowawcy w szkołach i 130 zł w przedszkolach.

Czytaj więcej

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO