Szef REGI: musimy walczyć przeciwko cięciom w polityce spójności UE

Nowy szef komisji REGI Parlamentu Europejskiego Younous Omarjee wyraził "pełne poparcie" dla priorytetów sojuszu na rzecz silnej polityki spójności po 2020 r.
Fot. Komitet Regionów
Fot. Komitet Regionów

Sygnatariusze #CohesionAlliance - ogólnounijnego sojuszu na rzecz silnej polityki spójności po 2020 r. – dyskutowali w Brukseli, jak przezwyciężyć zagrożenia wynikające z zapowiadanych cięć i centralizacji tej polityki. Chodzi o przyszłe rozdanie środków unijnych, m.in. na inwestycje w infrastrukturę i wspieranie przedsiębiorczości w miastach i gminach.

Jak powiedział przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, witając nowo mianowanego przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) Younousa Omarjee, wybory europejskie dały PE wyraźny mandat, aby przybliżyć Europę do potrzeb obywateli.

"Polityka spójności oferuje wyjątkowe i potężne narzędzie do osiągnięcia tego celu poprzez zaangażowanie wszystkich odpowiednich podmiotów w każdym regionie europejskim. Razem musimy chronić i ulepszać tę politykę, unikając jej wykorzystywania jako rezerwy gotówkowej " – podkreślił Lambertz.

Nowy szef komisji REGI Parlamentu Europejskiego wyraził "pełne poparcie" dla priorytetów sojuszu, w tym kluczowej roli spójności terytorialnej, eliminacji uwarunkowań makroekonomicznych, uproszczenia reguł i zasady partnerstwa w zarządzaniu planami inwestycyjnymi.

"Musimy wspólnie walczyć przeciwko cięciom w polityce spójności UE w następnym długoterminowym budżecie" – podkreślił Omarjee.

Jak dodał, od czasu wprowadzenia planów oszczędnościowych w czasie kryzysu finansowego władze regionalne i lokalne często otrzymywały nowe obowiązki i zadania; samorządy stanęły też przed nowymi wyzwaniami m.in. zmianami klimatycznymi. Dlatego, w ocenie  Omarjee, należy zapewnić odpowiednie wsparcie z UE dla regionów.

Wiceprezydent regionu Nowa Akwitania i członkini Komitetu Regionów Isabelle Boudineau podkreśliła, że miasta i regiony są "aktorami", a nie "widzami" w procesie zmianach, których potrzebuje Europa. Muszą stawić czoła ważnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne oraz nierówności społeczne i terytorialne.

"Ludzie w Europie, zwłaszcza na obszarach wiejskich, czują się pozostawieni w tyle, jeśli chcemy sprostać oczekiwaniom naszych obywateli, musimy wzmocnić europejską politykę spójności. To nasze kluczowe narzędzie inwestycyjne i solidarnościowe" – zaznaczyła.

W wyniku Brexitu i potrzeby finansowania przez UE nowych priorytetów, takich jak obronność, bezpieczeństwo i kontrola granic zewnętrznych, środki finansowe na politykę spójności w kolejnym długoterminowym budżecie UE mogą zostać obniżone. "Sojusz na rzecz polityki spójności" (#CohesionAlliance) powstał, aby zwiększyć świadomość kluczowej roli polityki spójności.

Inicjatywa, początkowo uruchomiona przez wiodące stowarzyszenia regionów i miast oraz Europejski Komitet Regionów, obecnie została poparta przez ponad 12 tys. indywidualnych sygnatariuszy, 121 regionów, 135 miast i powiatów, 50 stowarzyszeń samorządów regionalnych i lokalnych, 40 członków Parlamentu Europejskiego i 35 stowarzyszeń sektorowych UE.

Oczekuje się, że rozmowy trójstronne między Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą w sprawie wniosków legislacyjnych dotyczących przyszłej polityki spójności zostaną wznowione w październiku.

kic/

 

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO