Samorządowcy zawieźli do Brukseli "Deklarację Sudecką"

Przyszłość południa Dolnego Śląska w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej była tematem rozmów samorządowców z Elżbietą Bieńkowską, komisarz ds. rynku wewnętrznego oraz z Coriną Creţu, komisarz do spraw polityki regionalnej

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele sygnatariuszy „Deklaracji Sudeckiej”, w tym prezydent Bolesławca Piotr Roman i prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz marszałek województwa dolnośląskiego.

W biurze Komisji Europejskiej w Brukseli prezydent Wałbrzycha - lider Porozumienia Sudety 2030 i „Deklaracji Sudeckiej” - wręczył komisarz C. Cretu  Strategię Rozwoju Sudety 2030. To dokument, który ma pomóc w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Głównym tematem rozmów delegatów z Dolnego Śląska była przyszłość południa Dolnego Śląska w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Wśród wnoszonych postulatów znalazło się m.in. utrzymanie polityki spójności w zakresie środków przyznawanych południowej i zachodniej części Województwa Dolnośląskiego po roku 2020 na niezmienionym poziomie. Chodzi o zmniejszenie różnic rozwojowych oraz uzyskanie do 2030 roku istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach, które wyznaczają tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Źródło: UM Bolesławiec

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO