Radni Częstochowy za utrzymaniem niższych stawek opłaty środowiskowej

Radni Częstochowy chcą zmiany rządowego rozporządzenia w sprawie opłaty środowiskowej. Ich zdaniem to główna przyczyna wzrostu opłaty śmieciowej dla mieszkańców.

Częstochowscy radni w stanowisku przyjętym podczas czerwcowej sesji zaapelowali o utrzymanie tzw. opłaty marszałkowskiej na wcześniejszym poziomie oraz wprowadzenia karencji czasowej dla jej wzrostu do roku 2025.

Ich zdaniem, drastyczny wzrost opłat z tytułu składowania odpadów jest główną przyczyną skutkującą podnoszeniem stawek opłat dla mieszkańców i przedsiębiorców w gminnych systemach gospodarowania odpadami.   

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie zmiana legislacyjna, wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017 poz. 723). Zgodnie z regulacją opłata za składowanie odpadów w 2019 r. wynosi 170 zł za tonę, a w 2020 r. ma wzrosnąć do 270 zł.

W stanowisku radni podkreślili, że „podniesienie opłat związanych ze składowaniem odpadów przekłada się bezpośrednio na opłaty ponoszone przez mieszkańców, z których to opłat utrzymywane są gminne systemy gospodarowania odpadami”.

Samorządowcy zwrócili też uwagę, że koszt zagospodarowania odpadów komunalnych to istotny element kosztowy gminnych systemów gospodarowania odpadami. Ich zdaniem wzrost opłat za składowanie odpadów przedkłada się bezpośrednio na koszty funkcjonowania instalacji RIPOK, a zwłaszcza na koszty dalszego zagospodarowania „frakcji nadsitowej”.

Radni wskazali przy tym, że oprócz podnoszenia opłat, samorządy gminne nie są wyposażone w żadne instrumenty, które mogłyby wpływać na zmniejszenie kosztów. Jednocześnie, jak zauważyli, z uwagi na zasadę samofinansowania systemów gospodarowania odpadami, jedynym rozwiązaniem staje się przekładanie wzrastających kosztów na budżety domowe mieszkańców.

W związku z tym radni Częstochowy wnieśli o zmianę rozporządzenia i wprowadzenie karencji czasowej dla wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska do 2025 roku, a także utrzymanie jej na poziomie sprzed wprowadzenia wspomnianych zmian, tj. na poziomie 24,15 zł.

„W naszej ocenie ten czas winien być wykorzystany na regulacje ustawowe oraz procesy inwestycyjne, które spowodują z jednej strony wypełnienie zobowiązań związanych z uczestnictwem Polski w strukturach UE, a z drugiej dadzą szansę, aby realizacja tych zapisów nie odbywała się wyłącznie kosztem mieszkańców” – podkreślono w stanowisku.

mp/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO