Prezydent Torunia do premiera: szesnaście przepisów do zmiany

Prezydent Torunia Michał Zaleski wystąpił do premiera z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących terminów wykonywania przez obywateli niektórych obowiązków wynikających z ustaw i rozporządzeń.

Wystąpienie prezydenta dotyczy m.in. takich spraw, jak:

   - wydłużenie terminu płatności I i II raty podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego za rok 2020: odpowiednio do 15 maja – I rata 16 czerwca – II rata 2020 r.;
   -  wydłużenie do 30 dni terminu płatności podatków wynikających z decyzji ustalających te należności;
   -  wydłużenie do 30 dni terminu na złożenie deklaracji podatkowej składanej dla celów podatku od nieruchomości;
   -  wydłużenie do 30 dni termin złożenia korekty deklaracji stanowiącej podstawę ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów;
   - wydłużenie terminu płatności podatków wynikających z decyzji ustalających te należności do 30 dni;
   - wydłużenie do 60 dni terminu zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu;
   - wydłużenie do 30 dni terminu na zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu;
   - wydłużenie do 30 dni terminu w którym podróżny ukarany za jazdę bez biletu, może udokumentować swoje uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu i odzyskać zwrot zapłaconej przez niego kary.

W sumie prezydent Michał Zaleski wskazuje w swoim wystąpieniu szesnaście zagadnień prawnych, których realizacja ułatwiłaby obywatelom załatwianie spraw urzędowych w trwającym okresie zagrożenia koronawirusem.

Zgodnie z informacją uzyskaną z 17 marca 2020 r. pismo prezydenta zostało przekazane do dalszego procedowania ministerstwu rozwoju.

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO