Prezydent Krakowa apeluje do ministra o wsparcie dla sektora kultury

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z apelem o stworzenie narzędzi umożliwiających samorządom udzielanie realnego wsparcia dla sektora kultury.

Nawiązując do rządowego „Programu wsparcia doraźnego dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom Covid-19”, tworzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydent Krakowa zwrócił uwagę na potrzebę stosowania analogicznych rozwiązań na poziomie miejskich programów wsparcia w obszarze kultury. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na aktualny stan prawny. 

"W mojej ocenie jest rzeczą pierwszej wagi, aby dla tworzonych mechanizmów pomocowych znaleźć uzasadnienie prawne" – podkreślił prezydent Krakowa.

Zwrócił on uwagę, że organizacje pozarządowe są partnerem wielu zadań miasta realizowanych w zakresie kultury. Tymczasem w Krakowie swoją siedzibę ma ponad połowa z 1276 organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i sztuki na terenie Małopolski. W związku aktualną sytuacją wiele z nich stoi przed groźbą zamknięcia lub zawieszenia działalności.

Majchrowski wskazał, że organizacje pozarządowe nie posiadają mechanizmów chroniących przed kryzysami czy zdarzeniami losowymi. Zaznaczył, że to do samorządu w pierwszej kolejności zwracają się z prośbą o pomoc, dlatego tak potrzebne jest stworzenie programów wspierających i osłonowych oraz stosowanie zasad elastyczności w rozliczaniu dotacji i osiąganych wskaźników.

Prezydent Krakowa przekazał ministrowi także uwagi przedstawione na konferencji Związku Miast Polskich, zawierające postulaty krakowskiego środowiska kultury. Jacek Majchrowski podkreślił, że w specustawie powinny znaleźć się zapisy umożliwiające samorządom:

- tworzenie programów pomocowych i socjalnych wspierających sektor kultury, w tym pokrycie kosztów ubezpieczenia twórców i artystów, w tej chwili taką możliwość ma tylko minister kultury,
- tworzenie elastycznych, szybkich, prostych w obsłudze stypendiów lub zapomóg w sektorze kultury,
- wsparcie doraźne organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom Covid-19, w tym przede wszystkim możliwość pokrycia wydatków służących trwałości i ciągłości działań organizacji pozarządowych, takich jak utrzymanie zatrudnienia i pokrycie kosztów stałych (czynsze, media, konieczne inwestycje, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć),
- dofinansowanie zadań w sektorze kultury,
- możliwość wspierania kin studyjnych i księgarni kameralnych rozumianych jako małe centra kultury.

Zdaniem prezydenta Krakowa, ważne jest także umożliwienie organizacjom pozarządowym i instytucjom kultury (nie tylko przedsiębiorcom) wystąpienia z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


mp/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO