PPP wciąż kuleje

W ostatniej dekadzie wszczęto w Polsce 557 przetargów na przedsięwzięcia, które miały być realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ich efektem było podpisanie 153 umów, z których 135, o wartości 6 mld zł, weszło w fazę realizacji. To zaś oznacza, że tylko co czwarty przetarg zakończył się sukcesem. Na 135 zrealizowanych umów aż 120 przypadło na samorządy.

W 2009 r. zawarto w naszym kraju tylko dwie umowy PPP, rok później – już 12 (z czego 4 nie były realizowane), w 2011 r. – 13 (2 nierealizowane), w 2012 r. – 20 (5 nierealizowanych), w 2013 r. – 23 (3 nierealizowane), w 2014 r. – 18 (2 nierealizowane), w 2015 r. – 25 (2 nierealizowane), w 2016 r. – 10, w 2017 r. – 11, a w 2018 r. – 16. Nowością jest to, że od 2016 r. wszystkie zawarte umowy partnerstwa publiczno-prywatnego są realizowane.
To dane z raportu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, za okres styczeń 2009-czerwiec 2019 r. Według nich najwięcej umów PPP realizowanych jest w sektorach: infrastruktura transportowa (21), sport i turystyka (20) i efektywność energetyczna (20). Pod względem wartości umów dominują dwa sektory: projekty z sektora telekomunikacji (28 proc.) i gospodarki odpadami (24 proc.).

„Od roku 2009 najwięcej umów (39 proc.) zawarto po przeprowadzeniu postępowania w modelu koncesji na usługi i nieco mniej (35 proc.) umów po przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 4 ust. 2 ustawy PPP na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych” – informuje swym raporcie ministerstwo.

Czytaj więcej

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO