Metropolie zabierają głos w sprawie matur

Zarząd Unii Metropolii Polskich solidaryzuje się z protestującymi nauczycielami, ale jednocześnie prosi o sklasyfikowanie uczniów klas maturalnych. Do rządu Unia zaapelowała o "pilne podjęcie rozmów ze środowiskiem nauczycieli oraz z reprezentacją samorządów".

"Prezydenci miast tworzących Unię Metropolii Polskich solidaryzują się z protestującymi" - głosi stanowisko Unii w sprawie strajków pracowników oświaty podpisane przez prezesa organizacji - prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Prezydenci dziękują w nim wszystkim nauczycielom za "solidarne upominanie się o godność ich powołania oraz o stan polskiej oświaty" i oceniają, że "ze strony rządu nie padły dotąd "satysfakcjonujące propozycje rozwiązania problemu".

"Dziś wspólnie stajemy przed odpowiedzialnością za los naszych maturzystów. Dlatego prosimy nauczycieli, by przeprowadzili klasyfikację końcową umożliwiającą zorganizowanie egzaminów maturalnych. Solidaryzując się z protestującymi, apelujemy do rządu o pilne podjęcie rozmów ze środowiskiem nauczycieli oraz z reprezentacją samorządów" - głosi stanowisko Unii.

Prezydenci metropolii podkreślają w nim też, że "mając na uwadze niskie płace zasadnicze nauczycieli, nieodpowiadające randze zawodu i jego roli społecznej, w żadnym z miast Unii Metropolii Polskich nie doszło i nie dojdzie do zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na zadania oświatowe".

Unia Metropolii Polskich istnieje od 1990 r. Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Statutowe cele Unii to: wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych, w szczególności powstających na obszarach metropolitalnych.

js/

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO