Legnica gotowa na przyjęcie do szkół podwójnego rocznika

We wrześniu do legnickich szkół średnich trafi ok. 2.640 absolwentów klas gimnazjalnych i ośmioletnich szkół podstawowych. To ponad dwa razy więcej, niż ich było w roku 2018. Nastąpi kumulacja dwóch roczników uczniów, ale nie zabraknie dla nich miejsc i nie przewiduje się nauki na dwie zmiany.

"Jest wiele miast, które skutków zafundowanej przez rządową reformę oświaty kumulacji bardzo się obawiają. My jesteśmy spokojni" – mówi Halina Gawin Majewska, dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu Urzędu Miasta. "Jesteśmy przygotowani. To wynik naszej wielomiesięcznej współpracy i ustaleń z dyrektorami szkół. Mamy odpowiednio rozbudowaną i nowoczesną bazę oświatową, jej zaplecze dydaktyczne i kadrowe" - podkreśla.

Szefowa legnickiej oświaty przypomina też, że w roku 2002/2003 w szkołach ponadgimnazjalnych kształciło się aż 3 tysiące uczniów w klasach pierwszych.

Absolwenci gimnazjów (ok. 1350) i szkół podstawowych (ok. 1290) od 1 września uczyć się będą w 88 oddziałach. Do tej pory było ich o połowę mniej. Klasy będą zorganizowane w ogólnodostępnych czterech liceach ogólnokształcących (I, II, V i VII), w sześciu technikach (nr 1, 2, 3, 4, 5 i Technikum Samochodowym) oraz w pięciu branżowych szkołach I stopnia. 

Jak zastrzega miasto, w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą tworzone odrębne oddziały dla absolwentów tych szkół z uwagi na różne podstawy programowe.

Elektroniczna rekrutacja do szkół średnich rozpocznie się 13 maja i potrwa do 25 czerwca br. Listy przyjętych uczniów szkoły ogłoszą 25 lipca. W ratuszu szacuje się, że ok. 40 proc. absolwentów rozpocznie naukę w liceach ogólnokształcących, zaś około 60 proc. zdecyduje się na zawodowe technika i branżowe szkoły I stopnia. Priorytetem jest bowiem specjalistyczne kształcenie zawodowe, związane z potrzebami rynku pracy.

"Mamy doskonale przygotowaną bazę dydaktyczną szkolnictwa zawodowego ze 138 pracowniami specjalistycznymi w 153 klasach szkolnych. Także 43 zmodernizowane w ramach projektów unijnych pracownie do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych. Wcześniej powstały 43 pracownie do kształcenia zawodowego. Wszystkie szkoły posiadają sale gimnastyczne i kompleksy sportowe" – wylicza dyrektor Halina Gawin-Majewska.

Po zatwierdzeniu w kwietniu arkuszy organizacyjnych zapewne okaże się, że potrzebne będzie zatrudnienie dodatkowych nauczycieli bądź przesunięcia ich pomiędzy szkołami. Kadry pedagogicznej nie zabraknie.

W styczniu Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, bez uwag i zaleceń, oceniła legnicką realizację założeń zmian systemu oświaty.

Źródło: UM Legnica

aba/
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO