Kwadratowy stół w sprawie oświaty

Z inicjatywy samorządowców ruszają prace „Kwadratowego stołu” w sprawie modelu oświaty w Polsce w perspektywie do roku 2035. Zaproszeni są wszyscy.

Efektem debaty będzie raport: „Polska Edukacja 2035. Założenia do modelu systemu oświaty”, który ma być gotowy we wrześniu 2019 roku.

Inicjatorzy – samorządowcy – zapraszają do współpracy wszystkich. Jako pierwsze odpowiedziały na to zaproszenie organizacje pozarządowe. Jeszcze przed świętami powstał zespół koordynujący, w skład którego weszli przedstawiciele: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadr Kierowniczych Oświaty, JaNauczyciel, Fundacji Stocznia i Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Do pracy nad określeniem przyszłego modelu oświaty w Polsce w perspektywie do roku 2035 zaproszeni są wszyscy zainteresowani: rodzice, ngo, pracownicy oświaty, samorządy terytorialne, administracja rządowa i przedstawiciele świata nauki, prowadzący badania naukowe w obszarze oświaty.

Prace prowadzone będą w sześciu podstolikach: Uczeń - rodzic - nauczyciel - szkoła - społeczność lokalna – koordynacja; Jakość i standardy oświatowe; Kształcenie zawodowe; Finansowanie oświaty; Organizacja systemu oświaty; Pracownicy oświaty.

Podstawowy tryb komunikowania się to internet. Zespół koordynujący zapowiada, że będzie publikować materiały powstające w ramach prac Kwadratowego stołu na stronie internetowej Związku Miast Polskich. Wkrótce dostępna będzie również podstrona www.oświatowy-kwadratowy-stół.pl.

Pomysł zorganizowaniu Kwadratowego stołu padł na II Samorządowej Debacie Oświatowej, która odbyła się 11 kwietnia w PKiN w Warszawie.

aba/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO