Komitet Regionów zainaugurował nową kadencję

Komitet Regionów zebrał się w Brukseli na pierwszej w nowej kadencji sesji plenarnej. Po raz pierwszy w obradach uczestniczą m.in. prezydenci: Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz, Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk, marszałkowie województw łódzkiego - Grzegorz Schreiber, lubelskiego - Jarosław Stawiarski,  burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk czy wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. 

W nowej pięcioletniej kadencji nastąpiła wymiana jednej trzeciej członków tego zgromadzenia, w którym zasiadają samorządowcy w okrojonym po brexicie składzie 27 delegacji. Od tej kadencji Komitet został zmniejszony z 350 do 329 członków.

W związku z wyborami samorządowymi, które w 2018 r. zmieniły polską mapę polityczną na szczeblu gmin, powiatów i województw, doszło do przetasowań również w polskiej delegacji, która liczy 21 członków i taką samą liczbę zastępców, uczestniczących w posiedzeniach pod nieobecność tych pierwszych.

W tej kadencji największą grupą polityczną w KR pozostaje Europejska Partia Ludowa (EPL), w której skład wchodzą PO oraz PSL. Do Komitetu Regionów dołączyła popierana przez te partie Aleksandra Dulkiewicz. Z kolei prezydenci Łodzi i Warszawy, a także stołeczny radny Mariusz Frankowski zostali minowani na członków zgromadzenia pod koniec mijającej kadencji, a teraz ich mandat został przedłużony.

Członkami Komitetu Regionów pozostaną też samorządowcy najbardziej doświadczeni w zmaganiach z trybami brukselskiej biurokracji, marszałkowie województw: mazowieckiego - Adam Struzik oraz wielkopolskiego - Marek Woźniak, który pełni też funkcję szefa polskiej delegacji, a także radny powiatu bocheńskiego w woj. małopolskim Ludwik Węgrzyn.

EPL w Komitecie Regionów reprezentują również marszałkowie województw: pomorskiego - Mieczysław Struk, warmińsko-mazurskiego - Gustaw Brzezin oraz zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz. Niespełna dwa tygodnie temu Geblewicz został szefem EPP w Komitecie Regionów, która jest największą frakcją, liczącą w sumie 110 członków z różnych państw.

Po wyborach samorządowych swoją pozycję w Komitecie znacznie umocniło Prawo i Sprawiedliwość, które należy do grupy politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Obecnie EKR liczy ośmiu członków z Polski; w poprzedniej kadencji miało ich zaledwie dwóch.

Poza marszałkiem woj. podkarpackiego Władysławem Ortylem oraz burmistrzem Rypina Pawłem Grzybowskim pozostali polscy członkowie EKR zasiedli w ławach zarezerwowanych dla konserwatystów po raz pierwszy. W tej grupie znaleźli się marszałkowie województw: łódzkiego - Grzegorz Schreiber, lubelskiego - Jarosław Stawiarski, małopolskiego - Witold Kozłowski, a także dolnośląskiego - Cezary Przybylski (Bezpartyjni Samorządowcy).  Nowymi członkami EKR będą również: burmistrz Krasnegostawu (woj. lubelskie) Robert Kościuk oraz starosta powiatu rzeszowskiego Józef Jodłowski.

Polacy zasilili również szeregi grupy Przymierze Europejskie. To burmistrz Jaraczewa (woj. wielkopolskie) Dariusz Strugała oraz wójt gminy Terespol (woj. lubelskie) Krzysztof Iwaniuk. 

Za sprawą prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) po latach nieobecności przedstawiciel Polski zasiądzie w ławach socjalistów. Grupa Socjalistów i Demokratów (PES) jest drugą pod względem wielkości siłą polityczną w Komitecie Regionów, jednak w minionej kadencji nie było w niej żadnego przedstawiciela naszego kraju.

Na pięciletnią kadencję mianowano także 21 zastępców członków KR. Są wśród nich prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak oraz wicemarszałek woj. śląskiego Wojciech Kałuża.

Członkowie polskiej delegacji są desygnowani przez korporacje samorządowe: Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Unię Miasteczek Polskich.

Listę kandydatów wyznaczonych przez te  stowarzyszenia uzgadnia się za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rada Ministrów przedkłada wniosek zawierający listę kandydatów Radzie Unii Europejskiej.

Kandydatów wyznacza się ich spośród osób będących radnymi gminy, powiatu lub województwa, wójtami (burmistrzami, prezydentem miast) lub członkami zarządu powiatu i zarządu województwa. Reprezentowane muszą być wszystkie regiony.

Komitet Regionów, który jest organem doradczym UE, składa się z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych 27 unijnych państw. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii samorządowców w procesie tworzenia prawa unijnego.

Z Brukseli: Mateusz Kicka 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO