Komitet Regionów: wesprzemy samorządy w całej Europie w walce z COVID-19

Europejski Komitet Regionów uruchomi platformę wspierającą samorządy w całej Europie w walce z COVID-19. Narzędzie ma zapewnić samorządowcom regularne i praktyczne informacje m.in. na temat środków UE służących zażegnaniu kryzysu. KR zaapelował też o dodatkowe pieniądze na ten cel.
Fot. Komitet Regionów
Fot. Komitet Regionów

Jak poinformowano w środowym komunikacie instytucji, Europejski Komitet Regionów (KR) opracował pięciopunktowy plan działania na rzecz wspierania samorządów w walce z pandemią koronawirusa. Obejmuje on uruchomienie platformy, która ma pomóc lokalnym i regionalnym samorządowcom w komunikowaniu swoich potrzeb i dzieleniu się wdrażanymi rozwiązaniami oraz zwiększyć wzajemne wsparcie w całej Europie.

Komitet deklaruje także, że zapewni "regularne i praktyczne" informacje na temat dostępnych w czasie kryzysu środków UE, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania. Platforma ma umożliwić również zgłaszanie uwag na temat działań UE.

"Samorządowcy w UE podejmują nadzwyczajne starania w walce z pandemią. Wielu szefów regionów i burmistrzów zwróciło się do mnie o utworzenie platformy, która umożliwi (…) komunikowanie potrzeb, dzielenie się informacjami zwrotnymi i pomysłami oraz opracowywanie wspólnych rozwiązań" – zaznaczył przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas.

W planie działania - zatwierdzonym w środę przez będącą wąskim gronem decyzyjnym Konferencję Przewodniczących Komitetu Regionów - wezwano ponownie instytucje UE do zwiększania wsparcia dla samorządów za pośrednictwem unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia. Miałby on na celu między innymi koordynację dystrybucji podstawowego sprzętu medycznego w całej UE.

W dokumencie podkreślono również potrzebę ochrony lokalnych gospodarek. Zaapelowano o wsparcie finansowe dla lokalnych przedsiębiorstw i osób dotkniętych bezrobociem, a także o wsparcie UE dla dostosowanych do indywidualnych potrzeb regionalnych strategii ożywienia gospodarczego, opracowywanych obecnie przez wiele regionów UE w celu ustabilizowania gospodarki.

"Plan działania umożliwi lepsze uwzględnienie potrzeb lokalnych społeczności w zakresie opieki zdrowotnej oraz poświęcenie uwagi społecznym i gospodarczym aspektom pandemii i ich wpływowi na władze lokalne i regionalne" - zaznaczył Cicikostas.

Europejski Komitet Regionów reprezentuje miasta i regiony z całej Unii Europejskiej i doradza w sprawie nowych przepisów, które mają wpływ na samorządy (70 proc. całego prawodawstwa UE). KR składa się z 329 członków pochodzących ze wszystkich krajów UE, w tym 21 Polaków.

kic/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO