IBRiS: 70 proc. badanaych przeciw strajkom nauczycieli w czasie egzaminu

70 proc. badanych uważa, że strajki nauczycieli w czasie egzaminów to zachowania niewłaściwe; 65 proc. respondentów źle ocenia wykorzystywanie do protestów zwolnień lekarskich.

Tak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych.

Nieco więcej niż siedmiu na dziesięciu ankietowanych uważa, że strajk nauczycieli w trakcie trwania egzaminów, np. matur, to niewłaściwa forma protestu. Połowa pytanych uważa tak w sposób zdecydowany. Ponad dwie trzecie rodziców dzieci w wieku szkolnym również podziela tę opinię. Odsetek ten wzrasta w grupie rodziców uczniów uczęszczających do 8 klasy lub 3 klasy gimnazjum (71 proc.).

Z badań IBRIS wynika również, że Polacy nie akceptują wykorzystywania zwolnień lekarskich, jako formy protestu nauczycieli. Tak uważa 65 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest niespełna 28 proc. badanych. Wśród respondentów będących rodzicami dzieci w wieku szkolnym trochę mniejszy odsetek uważa takie zachowanie za nieetyczne (niespełna 59 proc.).

Badanie IBRIS zrealizowane zostało 18-19 lutego metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych.

aba/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO