Grudziądz szuka Gospodarza Starówki

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski poszukuje osoby, która pełnić będzie funkcję Gospodarza Starówki.

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku powinny złożyć swoją ofertę do 12 marca.

Do obowiązków Gospodarza Starówki należeć będzie m.in. koordynowanie działań i wspieranie współpracy jednostek organizacyjnych Miasta oraz grup interesariuszy z obszaru Starego Miasta w zakresie zarządzania terenem, podejmowanie działań w celu usprawnienia wymiany informacji oraz aktywizacji mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu Starego Miasta, stymulowanie wzrostu konkurencyjności biznesu i pobudzenie gospodarczego obszaru Starego Miasta. Ponadto zajmować się będzie inicjowaniem i wspieraniem działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę i zabytki Starego Miasta oraz przeciwdziałaniem wszelkim formom naruszania ładu estetycznego, koordynowaniem działań dotyczących organizacji imprez w przestrzeni miejskiej Starego Miasta oraz prowadzeniem działalności informacyjnej i promocyjnej starówki w mediach.

Więcej informacji o konkursie na wolne stanowisko pracy znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Źródło: UM Grudziądz

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO