1,7 mln zł unijnego dofinansowania trafi do szkół w Gminie Świdnica

W przyszłym roku szkolnym w sześciu placówkach oświatowych w Gminie Świdnica ruszy projekt edukacyjny pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”. Zostanie dofinansowany kwotą 1,7 mln zł.

Fot. UG Świdnica
Fot. UG Świdnica

Projekt, skierowany do 778 uczniów z sześciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica, przewiduje podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Projekt zakłada także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w gminie Świdnica.

Gmina Świdnica otrzymała informację o uzyskaniu dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – całkowita wartość projektu 1.842 050,57zł z tego kwota dofinansowania to 1.749 066,77 zł. Wkład własny to niespełna 93 tys. zł.

Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz w sprzęt TIK.

Okres realizacji projektu IX.2019-VII.2021
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO