QUIZ: Moja Polska - QUIZ nr 3

1. Kto jest „ojcem złotego”, czyli twórcą jednostki pieniężnej z czasów II RP?