QUIZ: Moja Polska - QUIZ nr 2

1. Miasta II RP o ludności powyżej 200 tys. to: