QUIZ: Moja Polska - QUIZ nr 1

1. W 1924 r. powołano centralną instytucję emisyjną państwa polskiego. Był to: