Pierwsze objawy raka ucha, co powinno zwrócić nasza uwagę?

Nowotwory ucha mają różne objawy kliniczne, zależne od lokalizacji, charakteru oraz stopnia zaawansowania. Ważne jest reagowanie na wszelkie zmiany na małżowinie usznej, które utrzymują się dłużej niż kilkanaście dni oraz ból i wyciek z ucha. We wczesnym stadium choroby leczenie tej choroby jest zwykle stosunkowo proste, a jego wyniki dobre.

Nowotwory złośliwe małżowiny usznej, choć zwykle niebolesne, są dobrze widoczne w postaci zgrubienia, owrzodzenia lub ewidentnego guza, dlatego są łatwo wykrywalne już we wczesnym stadium zaawansowania. Najczęściej występują tu dwa nowotwory pochodzenia nabłonkowego: rak płaskonabłonkowy – który może dawać przerzuty do węzłów chłonnych i niekiedy także przerzuty odległe oraz rak podstawnokomórkowy, który takich przerzutów nie daje. Zdecydowanie rzadziej spotyka się czerniaka – guz barwy brązowej, rozwijający się na podłożu znamion barwnikowych i cechujący zwykle szybkim wzrostem oraz powstawaniem przerzutów.

- Należy pamiętać, że każda zauważalna zmiana na małżowinie a zwłaszcza zgrubienie, czy owrzodzenie utrzymująca się dłużej niż 2-3 tygodnie może być wczesną zmiana nowotworową i wymaga oceny przez specjalistę dermatologa lub otolaryngologa. We wczesnym stadium leczenie jest stosunkowo proste, a jego wyniki zarówno onkologiczne, jak i estetyczne są zwykle dobre -  mówi dr n. med. Wojciech Gawęcki, otolaryngolog z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Objawy nowotworów głębiej położonych struktur ucha: przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego oraz kości skroniowej są bardziej zróżnicowane i często niecharakterystyczne, co sprawia, że choroba zwykle jest wykrywana późno. Fakt, że nowotwory te występują rzadko, powoduje, że również rzadko bierze się je pod uwagę, a to z kolei opóźnia prawidłowe rozpoznanie.

Zazwyczaj rak tej okolicy imituje przewlekłe zapalenie ucha środkowego objawiając się wyciekiem ropnym lub ropno-krwistym z ucha i postępującym niedosłuchem. Objawem który w tej sytuacji powinien zdecydowanie budzić podejrzenie raka jest ból ucha (zwykle nieobecny w przypadku przewlekłego zapalenia). W późniejszych stadiach zaawansowania pojawiają się: bóle głowy, porażenia nerwów czaszkowych – zwłaszcza nerwu twarzowego oraz widoczny guz lub zniekształcenie małżowiny usznej lub jej okolicy.

- W każdym przypadku przedłużający się ropny lub krwisto-ropny wyciek z ucha, a zwłaszcza z towarzyszącym bólem ucha powinien budzić niepokój. Przy obecności tych dolegliwości należy szybko zgłosić się do otolaryngologa, co zwiększa szansę wykrycia choroby we wczesnym etapie rozwoju i jej skutecznego leczenia – mówi dr n. med. Wojciech Gawęcki.

W rozpoznawaniu nowotworów ucha podstawowe znaczenie ma badanie otolaryngologiczne, a w przypadku nowotworów małżowiny usznej także dermatologiczne. W przypadku zmian znajdujących się przewodzie słuchowym zewnętrznym, w uchu środkowym czy w kości skroniowej niezbędne jest wykonanie otoskopii, czyli wziernikowania ucha oraz badań obrazowych (tomografia komputerowa kości skroniowych oraz rezonans magnetyczny głowy). Należy pamiętać również o  badaniu USG szyi w celu oceny obecności przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych.

MS

Konsultacja: dr n. med. Wojciech Gawęcki, otolaryngolog z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.
www.gov.pl/zdrowie
www.planujedlugiezycie.pl

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO