Finansowanie działalności państwa i redystrybucja dochodów - dwa powody nakładania podatków

Dwa główne powody nakładania podatków to finansowanie działalności państwa i redystrybucja dochodów – przypomina dr Piotr Maszczyk z SGH.

Wykładowca Prasowej Akademii Pieniądza wyjaśnia dlaczego nakładanie podatków jest nieodłącznym elementem działalności każdego państwa.  
  
„Podatki są nieodłącznym atrybutem państwa z tego względu, że państwo musi pozyskiwać środki, które pozwolą sfinansować jego funkcjonowanie. Policja, armia, służba zdrowia. Szkolnictwo od podstawowego, niekiedy aż do wyższego, też wymaga pieniędzy. Państwo musi je zdobywać, a najprostszym sposobem na to jest nakładanie podatków na podmioty gospodarcze. W związku z tym te podatki muszą być. 

Nawet w państwach, w których króluje filozofia libertariańska, czyli zakładamy, że w ogóle nie ma żadnej redystrybucji dochodu, te podatki funkcjonują. To dlatego, że nawet takie państwo musi niektóre rodzaje aktywności przejąć od osób indywidualnych.
 
Drugim argumentem za nałożeniem podatków jest redystrybucja dochodów. Rzadko bowiem się zdarza, żeby społeczeństwo jako całość akceptowało to co wynika z rynkowego podziału środków. 

W związku z tym niekiedy państwo chce zwiększyć dochód grup społecznych, a niekiedy chce ten dochód zmniejszyć. Przykładem takich działań są stypendia studenckie: socjalne i naukowe. Jest to nic innego jak zwiększanie dochodu gospodarstw domowych studentów przez państwo. Żeby ten dochód zwiększyć trzeba wcześniej nałożyć podatki na tych, którzy pracują. A zatem dwa główne powody nakładania podatków to finansowanie działalności państwa i redystrybucja dochodów.”

  
  
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO