Andrzej Jurak, "Poniatówki - dziedzictwo II Rzeczypospolitej"