Prawo.pl: sędziowie TK w stanie spoczynku chcą nowej ustawy o KRS

Dziesięcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku - m.in. Andrzej Rzepliński, Ewa Łętowska, Jerzy Stępień, Andrzej Zoll - domagają się uchwalenia nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. List, w którym wskazują na wątpliwości co do statusu nowej KRS skierowali do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz ministra sprawiedliwości.

„Nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa powinna gwarantować taki sposób wyłaniania 15 sędziów - członków KRS, który będzie zgodny z systemową, historyczną i funkcjonalną wykładnią art. 187 Konstytucji, iż sędziowie ci będą spełniać wymogi niezawisłości i bezstronności, a także sprawiedliwości zapisane w art. 45 Konstytucji” - postulują.

Sędziowie TK w stanie spoczynku domagają się także zmian w procedurze powoływania sędziów zgodnie z zasadami i wartościami unijnymi. Proponują, by nowa ustawa o KRS gwarantowała osobom powołanym od 2018 r. na stanowiska sędziowskie prawo do złożenia piastowanego urzędu sędziego z jednoczesnym prawem do ubiegania się o powołanie na to stanowisko w drodze uchwały KRS, ukształtowanej zgodnie z wartościami i zasadami Konstytucji oraz Traktatu o Unii Europejskiej. 

Zdaniem sygnatariuszy listu, brak nowych ustaw „pogłębi chaos" w polskim systemie prawnym, gdyż „wszystkie nominacje sędziowskie, w tym awanse od roku 2018 będą mogły zostać uznane za dokonane z naruszeniem wymagań prawa unijnego". Informują również, że polscy sędziowie są adresatami „zmasowanych ataków organizowanych przez struktury państwowe lub osoby zatrudnione w tych strukturach (Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Sądownictwa)".

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/potrzebna-nowa-ustawa-o-krs-apel-sedziow-tk-w-stanie-spoczynku,496254.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO