Konferencja PGE „Polska energetyka w obliczu innowacji” – dzień drugi

W drugim dniu konferencji „Polska energetyka w obliczu innowacji” zorganizowanej przez PGE w Krynicy-Zdroju głównymi tematami były m.in. klastry energetyczne i rozwój elektromobilności.

Jak podkreślili w czasie konferencji przedstawiciele PGE głównym celem utworzenia klastrów energetycznych jest poprawa jakości powietrza, podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także wsparcie rozwoju obszaru, na którym działa klaster.
 
Pierwszym klastrem, w który zaangażowały się spółki z Grupy PGE - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna – był, założony w 2017 r. Południowo-Zachodni Klaster Energii. Swoim zasięgiem obejmuje powiat zgorzelecki.
 
Jak zaznaczyli przedstawiciele PGE, jedną z głównych zalet tego klastra jest zapewnienie bilansowania i współdziałania źródeł OZE z bardziej przewidywalnymi i łatwiej sterowalnymi źródłami konwencjonalnymi.
 
W ramach klastra PGE Energia Odnawialna przewiduje budowę magazynu energii w celu zapewnienia stabilnych dostaw energii okolicznym mieszkańcom. Natomiast spółka PGE GiEK zobowiązała się m.in. do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii na rynek lokalny.
 
W ubiegłym roku PGE Energia Odnawialna zaangażowała się w tworzenie kolejnego klastra – Solińskiego Klastra Energii. Partnerami w tym przedsięwzięciu byli m.in. spółka Elbest oraz przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu leskiego oraz gminy Solina. Klaster swoim zasięgiem obejmuje powiat leski.
 
W ramach tego przedsięwzięcia powstanie instalacja fotowoltaiczna, co przyczyni się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska, wzmocnienia gospodarki w regionie oraz aktywizacji lokalnej społeczności. Soliński Klaster Energii otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej.
 
Drugim poruszanym w piątek tematem była elektromobilność.

Przedstawiciele PGE podkreślali, że rozwój tego sektora jest szansą na generowanie nowych przychodów dla całej Grupy.
 
Obecnie PGE angażuje się w rozwój infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz usług związanych z elektromobilnością, jak np. carsharing.
 
W czasie konferencji przypomniano, że Polska Grupa Energetyczna wspiera rozwijanie idei zrównoważonego transportu, dlatego w ramach programu „e-Mobility”, który opiera się na współpracy z samorządami, realizowany jest pilotaż związany z budową infrastruktury systemu elektromobilności.
 
Grupa jest także udziałowcem ElectroMobility Poland – spółki odpowiedzialnej za budowę polskiego samochodu elektrycznego.
 
Spółką odpowiedzialną za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w Grupie PGE, w tym także za rozwój elektromobilności, jest PGE Nowa Energia, która rozpoczęła swoją działalność operacyjną w 2017 roku.
 
W grudniu 2017 r. w Łodzi roku została uruchomiona pierwsza stacja ładowania samochodów elektrycznych od PGE Nowa Energia. Obecnie Grupa PGE posiada 11 stacji ładowania samochodów w siedmiu miastach w Polsce (Warszawa, Łódź, Siedlce, Zakopane, Lądek-Zdrój, Rzeszów i Krynica-Zdrój). W najbliższym miesiącu zostaną uruchomione stacje w Bełchatowie, Nowym Sączu, Arłamowie i kolejne stacje w Rzeszowie. Firma prowadzi też zaawansowane rozmowy w sprawie kolejnych instalacji w nowych lokalizacjach.
 
W Siedlcach, oprócz uruchomienia pięciu stacji ładowania, w marcu br. udostępniono komercyjnie usługę e-carsharingu, czyli krótkoterminowego wynajmu samochodów elektrycznych.
 
Jak zaznaczył wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji Paweł Śliwa, obecnie na świecie obserwujemy rozwój wszelkich aplikacji bazujących na gospodarce współdzielenia.
 
„Carsharing jest właśnie przejawem takiej gospodarki i nowym modelem biznesowym. Oceniamy, że ten model oparty o zaufanie, współuczestnictwo, dzielenie się, pogłębianie relacji czy zrównoważoną gospodarkę zasobami, będzie się w przyszłości bardzo dobrze rozwijać, dlatego zdecydowaliśmy o wprowadzeniu takiej oferty” – dodał.
 
W ramach rozwoju obszaru elektromobilności PGE dystrybucja razem z Politechniką Lubelską od 2017 roku współpracują przy budowie stacji do dwukierunkowego ładowania pojazdów elektrycznych połączonej z infrastrukturą oświetleniową. Prototyp tego systemu ma być gotowy w 2019 roku, potem zaplanowane jest jego testowanie pod względem wpływu na system elektroenergetyczny, trwałości i ergonomii. Prace nad projektem zakończą się na początku 2020 r.
 
Na konferencji w bloku tematycznym „Energetyka odnawialna” swoją prezentację miał m.in. Szymon Kowalski, dyrektor biura rozwoju innowacji w PGE Energia Odnawialna. Podkreślił, że spółka obecnie realizuje 8 projektów innowacyjnych, których budżet wynosi 23 mln zł.
 
„Kolejnych 9 projektów jest w fazie planowania. Od 2014 r. uruchomiliśmy w sumie 39 projektów, zamkniętych zostało 22 projektów, a cztery projekty zostały wdrożone” – dodał.   
 
Mówiąc o najważniejszych wyzwaniach dla spółki wymienił m.in. magazynowanie energii oraz poprawę efektywności źródeł wytwórczych.
 
„Szukamy nowych rozwiązań, które poprawią nam efektywność naszych źródeł wytwórczych. Nie boimy się nowych technologii czy wyzwań, wręcz oczekujemy także od państwa, uczestników tej konferencji, nowych rozwiązań, które poprawią tę efektywność” – mówił Kowalski.
 
Natomiast prof. Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej w swojej prezentacji mówił o rozwiązaniach, które mogą przewidzieć usterkę w urządzeniach. Pomóc ma w tym m.in. sztuczna inteligencja oraz zbiory danych Big Data.
 
Z kolei Pierre Blanc Chief Technology Industrial Officer of Leclanche, w swoim wystąpieniu mówił o tym, jak poprawić stabilność OZE.
 
Podkreślił, że jeden z projektów, który zrealizowała jego firma dotyczył m.in. przewidywania konsumpcji energii pochodzącej z OZE oraz takie zarządzanie siecią, aby zaspokoić te potrzeby. Blanc zaznaczył, że w przypadku OZE stabilna produkcja energii jest trudna do przewidzenia, bo wpływają na nią różne czynniki, przede wszystkim pogoda.
 
„Dlatego, żeby zaspokoić potrzeby konsumenta, który chce otrzymywać energię z OZE muszą być zastosowane magazyny energii” – zaznaczył i dodał, że takimi magazynami mogą być m.in. specjalne baterie.
 
Prof. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówił w swoim wystąpieniu o bioodpadach, jako źródłach wytwórczych energii. Przypomniał, że w Polsce marnuje się ok. 9 mln ton żywności każdego roku.  
 
„W Polsce powstają już biogazownie III generacji, które osiągają sprawność ponad 95 proc. Czyli z 1 MW mocy elektrycznej zainstalowanej potrafią wyprodukować ok. 8500 MWh” – dodał.
 
Zdaniem Dacha, biogazownie są jedynymi instalacjami pozwalającymi w pełni na kontrolowaną i stabilną produkcję energii elektrycznej, niezależnie od pogody i pory roku.

„Biogazownie mają ogromną przyszłość w Polsce. Potencjał biogazu w Polsce to 6643 MW pracy ciągłej” – dodał naukowiec.
 
W bloku tematycznym poświęconym obrotowi i sprzedaży energii prezentację przedstawili pracownicy PGE Obrót - Mariusz Bednarski, dyr. departamentu produktów i rozwoju biznesu oraz Mirosław Cielecki, dyr. departamentu rozliczeń i usług masowych.
 
Prelegenci podkreślali, że spółka od początku istnienia, czyli od 2010 r. wypracowała w sumie ponad 1 tys. ofert dla różnych klientów. Wśród nich są oferty m.in. antysmogowe czy OZE.
 
Cielecki zaznaczył, że obecnie każdy klient PGE Obrót zaczyna być traktowany jako prosument. „Obecnie rozliczamy już 21 tys. prosumentów i spodziewamy się szybkiego zwiększenia tej liczby” – dodał.
 
W przyszłości, zdaniem Cieleckiego, punkt poboru energii będzie przypisany do klienta, niezależnie od jego lokalizacji. „Będzie to możliwe dzięki nowym technologiom” – podkreślił.
 
Natomiast Bednarski mówił, że firma oczekuje od świata nauki inicjatyw związanych m.in. z klastrami energii, nowymi usługami oraz dotyczącymi zarządzania informacjami o klientach. „Po to, abyśmy mogli dopasować ofertę od potrzeb klienta” – dodał.
 
Prezes zarządu PGE Ventures Piotr Czak, powiedział w trakcie swojego wystąpienie, że spółka zainwestowała już w 6 podmiotów / start-upów.
 
Jednym z nich jest IC Solutions – jest to firma, która zajmuje się zbieraniem danych, dzięki temu pozwolić ma to na uniknięcie papierowego obiegu dokumentów. Spółka oferuje długopis IC Pen – dzięki któremu możliwe jest jednoczesne powstawanie dokumentów w wersji papierowej i cyfrowej.
 
Czak dodał, że spółka inwestuje w start-upy od 2 mln zł do 5 mln zł. „W przyszłości spółka chce być początkiem do tworzenia nowych linii biznesowych Grupy. Do 2025 r. planujemy zainwestować 100 mln zł w 30 podmiotów” – powiedział.
 
Z kolei Daniel Maksym, dyr. ds. projektów w PGE Nowa Energia, zaznaczył w swojej prezentacji, że spółka chce rozwijać takie obszary jak elektromobilność czy smart energy. „Chcemy być hubem innowacji w całej Grupie PGE i tak się pozycjonujemy” – dodał.
 
„Zbieramy potrzeby innowacji spółek w Grupie i je ogłaszamy na zewnątrz. Czyli naszym klientem wewnętrznym są linie biznesowe Grupy, a pod drugiej stronie, gdzie komunikujemy te potrzeby znajdują się m.in. start-upy oraz uczelnie” – wyjaśnił Maksym.
 
W ramach współpracy z uczelniami spółka zorganizowała hackathon „Switch to Smart” na Uniwersytecie Warszawskim. PGE Nowa Energia współpracuje też z uczelniami oraz podmiotami z zagranicy.
 
Wiceprezes ds. innowacji w PGE Paweł Śliwa, na zakończenie dwudniowej konferencji powiedział, że wierzy, iż przyniesie ona niedługo wymierne efekty.
 
„Wierzę, że wiele tych projektów, które tu były prezentowane będzie wdrożonych w naszych aktywach. Zapraszam na kolejną edycję, na której będziemy mogli pochwalić się nowymi projektami, które wdrożymy dzięki państwu” – dodał Śliwa.  
 
Konferencja „Polska energetyka w obliczu innowacji” odbyła się w ubiegły czwartek i piątek w Krynicy-Zdroju. W ramach organizowanego przez Grupę PGE wydarzenia rozmawiano również m.in. o magazynach energii. Wśród gości konferencji byli m.in. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz naukowcy z Polski oraz z zagranicy.  

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO