Unijne środki łagodzące twardy brexit

Ewentualny twardy brexit nie wpłynie na przerwanie wymiany studentów w ramach Erasmusa, nie odbierze nabytych w W.Brytanii praw socjalnych, nie przerwie połączeń komunikacyjnych z brytyjskimi miastami. Parlament Europejski przyjął zabezpieczenia mające na celu złagodzenia skutków wycofania Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia.

© European Union 2019 - Source: EP/Daina Le Lardic
© European Union 2019 - Source: EP/Daina Le Lardic

PE zastrzega, że te zabezpieczenia nie powielają korzyści wynikających z członkostwa w UE, ani porozumienia przejściowego. Są ograniczone w czasie i przyjmowane jednostronnie przez unijne instytucje.

Unii chodzi m.in. o stworzenie gwarancji prawnych dla obecnych studentów Erasmusa i nauczycieli w Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii, by mogli zakończyć ich bieżącą działalność edukacyjną za granicą. W razie twardego brexitu kontynuowane będą europejskie programy spójności i współpracy transgranicznej PEACE IV pomiędzy Irlandią, Irlandią Północną i Szkocją. Obywatele 27 państw UE mieszkający w Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy w krajach unijnych będą mieli utrzymane świadczenia z zabezpieczenia społecznego uzyskane przed brexitem.

W przypadku połączeń komunikacyjnych Unia oczekuje wzajemności ze strony W.Brytanii. I tak brytyjskie firmy transportu towarowego oraz przewoźnicy zajmujący się transportem autokarowym uzyskają zgodę na świadczenie usług między UE a Wielką Brytanią, o ile Zjednoczone Królestwo zapewni równoważny dostęp do brytyjskiego rynku operatorów z państw UE. Podobna zasada dotyczy linii lotniczych realizujących połączenia pomiędzy miastami W.Brytanii i "27".

Kolejne środki nadzwyczajne zmierzają do umożliwienia statkom rybackim z państw UE i z Wielkiej Brytanii czasowego kontynuowania działalności na wodach terytorialnych.

W razie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin zamieszkujący w tym czasie w innych państwach członkowskich UE - w tym w Polsce - stracą uprawnienia pobytowe, wynikające z posiadania obywatelstwa w UE i inne uprawnienia związane z członkostwem. Stopniowo będą znikać uprawnienia dotyczące podróży. Np. obywatele RP do 31 grudnia 2020 roku będą mogli wjeżdżać do Zjednoczonego Królestwa na podstawie dowodu osobistego. Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał nowy system migracyjny. Polacy, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii między 30 marca 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku na dłużej niż trzy miesiące, będą musieli wystąpić o trzyletnie zezwolenie na pobyt czasowy.

woj/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO