Ranking KE: najbardziej innowacyjne europejskie regiony

Zurich i Ticino w Szwajcarii to najbardziej innowacyjne europejskie regiony. Jeśli chodzi o państwa unijne, to przodują pod tym względem Helsinki-Uusimaa, Sztokholm i Hovedstaden w Danii. Polskie regiony daleko w tyle.
Fot.PE
Fot.PE

Komisja Europejska opublikowała ranking regionów pod względem innowacyjności za 2019 rok. Obejmuje 238 regionów w 23 krajach UE, Norwegii, Serbii i Szwajcarii. Uwzględnia 17 różnych wskaźników, takich jak: zasoby ludzkie, nakłady na badania, publikacje naukowe i patenty, eksport usług i produktów opartych na wiedzy, MŚP wprowadzające innowacje we własnym zakresie.

Ranking przygotowano po raz dziewiąty. W porównaniu z 2011 rokiem poprawa nastąpiła w 159 regionach, w tym we wszystkich w Austrii, Belgii, Finlandii, Włoszech, Litwy, Holandii, Norwegii, Portugalii, Serbii i Wielkiej Brytanii - wyliczyła KE. W 79 regionach, w tym we wszystkich należących do Rumunii i Słowenii, wskaźniki pogorszyły się w stosunku do badań sprzed 9 lat.

KE zwraca uwagę, że najbardziej innowacyjne regiony, jeśli chodzi o państwa unijne, znajdują się w najbardziej innowacyjnych krajach - Finlandii, Szwecji, Danii. Są jednak wyjątki, jak czeska Praga, grecka Kreta, czy włoski region Friuli-Wenecja Julijska - silne ośrodki nowoczesności w krajach o umiarkowanych wskaźnikach innowacyjności. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazło się sześć regionów ze Szwajcarii.

Raport dzieli regiony na cztery zasadnicze grupy: liderów innowacji (38 regionów, wskaźniki powyżej 20 proc. średniej unijnej), silni innowatorzy (73 regiony), umiarkowani innowatorzy (98 regionów) i skromni innowatorzy (29 regionów, wskaźniki poniżej 50 proc. średniej). Bardziej szczegółowo w każdej z tych grup regiony uzyskują dodatkowo znaki plus, minus bądź są umieszczone pośrodku, bez takiego znaku.

Osiem polskich regionów przypisanych zostało do kategorii umiarkowani innowatorzy; dziewięć - do kategorii skromni. Najlepiej wypada region warszawski stołeczny, oceniany jako umiarkowany plus. Pod względem innowacji Warszawa zajmuje 138 pozycję wśród 238 europejskich regionów. 155 miejsce przypadło Małopolsce, a 180 - Pomorzu. Najniżej w rankingu znalazło się woj. warmińsko-mazurskie - dziesiąte miejsce od końca - w którym dodatkowo, jako jedynym polskim, wskaźniki innowacyjności uległy pogorszeniu. Największą poprawę KE odnotowała w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Markku Markkula, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, zwraca uwagę, że ranking pokazuje, że wyniki UE w dziedzinie innowacyjności poprawiają się już od czterech lat z rzędu. „Chociaż w sprawozdaniu Komisji Europejskiej podkreślono, że różnice w wynikach osiąganych przez wiodących, silnych i umiarkowanych innowatorów zmniejszają się, to jednak niektóre regiony UE pozostają jeszcze bardziej w tyle. Regiony, które często cierpią z powodu drenażu mózgów i starzenia się społeczeństwa, potrzebują wsparcia w celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury badawczej oraz odnowienia ich naukowo-badawczego potencjału ludzkiego na szczeblu lokalnym. Potrzebujemy silniejszych partnerstw między wiodącymi regionami innowacyjnymi i innymi regionami, w tym wewnątrz każdego państwa członkowskiego i między regionami w całej Europie" - podkreślił Markkula.

woj/

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO