Przed wyborami do PE zmiany ws. spisu wyborców

Od 3 maja rozszerzony będzie katalog podmiotów, które mają być informowane o zmianach w spisie wyborców.
© European Union 2014 - Souce : EP/NORBERT SCHMIDT;
© European Union 2014 - Souce : EP/NORBERT SCHMIDT;

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców.

Zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu podmiotów, które mają być informowane o zmianach w spisie wyborców. Dotychczas zawiadomienia w tej sprawie były wysyłane do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały osoby, która została dopisana lub wpisana do spisu wyborców.

Zmiana polega na obowiązku informowania dodatkowo konsula właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania za granicą, w przypadku osób, które stale zamieszkują za granicą.

Nowe zasady wejdą w życie 3 maja. W niedzielę, 26 maja odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego.

aba/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO