Polityka spójności po 2020 r. w programach komitetów wyborczych

Większość komitetów startujących w eurowyborach opowiada się za decentralizacją unijnej polityki spójności po roku 2020. Niektóre, jak np. KW PiS uważa, że w tym przypadku centralizacja daje lepszą efektywność w zarządzaniu największymi inwestycjami. Żaden komitet nie kwestionuje jednak sensu korzystania przez Polskę z takiego wsparcia.
Fot. © European Union 2017 - Source : EP
Fot. © European Union 2017 - Source : EP

W perspektywie 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem polityki spójności spośród państw członkowskich UE. Z przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji dotyczącej przyszłego budżetu unijnego wynika, że kolejna perspektywa miałaby być mniej szczodra dla naszego kraju - Polska w ramach polityki spójności ma otrzymać 23 proc. środków mniej niż obecnie. Chodzi o przyszłe rozdanie środków unijnych, m.in. na inwestycje w infrastrukturę i wspieranie przedsiębiorczości w miastach i gminach.

EuroPAP News zapytał komitety wyborcze o ich stosunek do polityki spójności po 2020 - czy zarządzanie nią powinno być scentralizowane, czy też należy je oddać w ręce samorządów? Odpowiedzi komitetów podajemy zgodnie z kolejnością list.

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

Według Konfederacji fundusze unijne nie zmniejszają dysproporcji i różnic w rozwoju gospodarczym, dlatego „nazywanie ich funduszami spójności jest elementem propagandy UE”.

Mimo to komitet uważa, że Polska powinna korzystać z unijnych funduszy skoro istnieją i tak długo jak pozostaje w UE, traktując je jako „rekompensatę za otwarcie swego rynku dla zachodniego kapitału”.

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

W ocenie „Wiosny” potrzebna jest dalsza decentralizacja, likwidacja biurokracji i zmniejszenie kosztów administracyjnych. „Najwyższy czas pominąć władze centralne: samorządy powinny mieć bezpośredni dostęp do funduszy unijnych, ponieważ udowodniły, że potrafią wydawać europejskie środki lepiej niż rząd” – deklarują przedstawiciele komitetu.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

Zdaniem przedstawicieli Koalicji Europejskiej metoda daleko idącej decentralizacji polityki spójności jest dla Polski jak najbardziej korzystna, a do tego wzmacnia procesy demokratyczne. W swoim stanowisku podkreślają jednak, że najważniejsza jest skuteczność i efektywność w wydatkowaniu funduszy europejskich.  

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Według KW PiS wydawanie środków w ramach polityki spójności powinno służyć wyrównywaniu różnic między regionami, ale także integrować całe terytorium Polski, np. dzięki infrastrukturze. Do tego potrzebna jest odpowiednia perspektywa i plan wykraczający poza granice jednego regionu. 

Zdaniem przedstawicieli KW PiS rząd centralny ma większe możliwości koordynacji dużych projektów i planowania rozwoju w perspektywie ponadregionalnej niż władze jednego województwa. „Centralizacja w przypadku polityki spójności daje po prostu większą efektywność w zarządzaniu największymi inwestycjami” – oceniają przedstawiciele komitetu.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

W ocenie koalicji Lewica Razem środki z polityki spójności powinny trafić na poziom wspólnot lokalnych, bo w ten sposób będzie można efektywnie zorganizować konieczne inwestycje w mieszkalnictwo i ochronę zdrowia.
Komitet postuluje też zwiększenie środków na fundusze spójności, które powinny trafić do samorządów, na zadania takie, jak wyrównanie poziomu ochrony zdrowia i zapewnienie tanich mieszkań na wynajem. 

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15

Kukiz’15 jest za głębszą, ale rozsądnie prowadzoną decentralizacją kierowania funduszy w ramach polityki spójności, którą powinno się kontynuować po 2020 roku.

„Uważamy, że Europa powinna dążyć do wyrównania poziomu i tempa rozwoju, na co niebagatelny wpływ ma właśnie polityka spójności. W przeciwnym wypadku dojdzie do dalszego rozwarstwienia państw w Europie pod względem rozwoju i powstania tzw. Europy dwóch prędkości, czego nie chcemy” – podkreślają przedstawiciele Kukiz’15.

Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

W przesłanym stanowisku na temat polityki spójności KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski napisał krótko: „Po pierwsze decentralizacja, po drugie  decentralizacja i po trzecie decentralizacja”.   

Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit - Koalicja

Według koncepcji KW Polexit prowadzona obecnie polityka spójności służy do uzależniania przedsiębiorców i państw od urzędników Komisji Europejskiej dlatego nie powinna być kompetencją Unii Europejskiej. Zdaniem komitetu powinny o niej decydować suwerenne i niezależne państwa członkowskie.

Komitet Wyborczy Jedność Narodu

Zdaniem komitetu „Jedność Narodu centralizacja jest potrzebna tam gdzie będzie służyła racjonalnemu łączeniu organizmu europejskiego, na przykład w dziedzinie infrastruktury i komunikacji. Z kolei „tam, gdzie należy uwzględniać specyfikę i różnorodność przyrodniczą, kulturową, społeczną i gospodarczą należy dążyć do decentralizacji, tak rozumianej, aby nie dyskryminowała słabsze państwa i społeczności lokalne i przeciwstawiała się szkodliwej unifikacji”.

mp/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO