PE za zwiększeniem dostępności urządzeń i usług

Smartfony, automaty biletowe, usługi bankowe i transportowe mają być bardziej dostępne i dla niepełnosprawnych, i dla starszych – zakłada ustawa o dostępności, którą przegłosował Parlament Europejski.
© European Union 2015 - source:EP/Genevieve ENGEL;
© European Union 2015 - source:EP/Genevieve ENGEL;

Europejski akt w sprawie dostępności (EAA) został zatwierdzony przez europarlament 613 głosami (przy 23 przeciw i 36 wstrzymujących się). Nowe wytyczne mają poprawić codzienne życie osób niepełnosprawnych i starszych, a przy okazji – zachęcić do innowacyjności firmy, które dostarczają im towary i usługi.

Dyrektywa, tymczasowo uzgodniona z Radą w listopadzie, określiła wymogi, aby zwiększyć dostępność produktów i usług, takich jak: bilety, automaty do odprawy, bankomaty, komputery i systemy operacyjne, smartfony, tablety i sprzęt telewizyjny. Na liście znalazły się również usługi bankowości detalicznej, e-książki i dedykowane oprogramowanie, usługi e-commerce oraz usługi pasażerskiego transportu lotniczego, autobusowego, kolejowego i wodnego.

„EAA określa, co musi stać się bardziej dostępne, bez narzucania szczegółowych rozwiązań technicznych, co pozwala na innowacje” – podkreśla PE w komunikacie. Mikroprzedsiębiorstwa będą zwolnione z niektórych obowiązków.

„Te długo oczekiwane zasady będą miały duże znaczenie nie tylko dla milionów niepełnosprawnych obywateli, ale także dla znacznie większej liczby osób, takich jak osoby starsze” – komentuje duński europoseł Morten Løkkegaard (ALDE), zaangażowany w prace nad ustawą. „Osoba niepełnosprawna wkrótce będzie mogła korzystać z maszyn samoobsługowych i produktów codziennego użytku, takich jak komputery, telefony i e-booki” – wskazuje.

Projekt dyrektywy musi teraz zostać formalnie zatwierdzony przez Radę i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, aby wszedł w życie. Następnie państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie nowych przepisów do prawa krajowego i sześć lat na ich zastosowanie. Przewidziane są okresy przejściowe dla konkretnych sytuacji.

aba/

 

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO