PE o zabezpieczeniach dla złych kredytów

Parlament Europejski przyjął w czwartek nowe przepisy unijne dotyczące standardowego, minimalnego pokrycia złych kredytów. Rozporządzenie będzie dotyczyć przyszłych kredytów, zaciąganych po wejściu przepisów w życie.
Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

PE przyjął przepisy 426 głosami "za", przy 151 przeciwko i 22 wstrzymujących się. Jak argumentowali europosłowie, nowe zasady pomogą wzmocnić unię bankową, zachować stabilność finansową, a także rentowność banków i zachęcić do udzielania kredytów, które tworzą miejsca pracy i dają wzrost w całej Europie.

Non-performing loans (NPLs) to pożyczki, które są przeterminowane o ponad 90 dni lub istnieje obawa, że nie zostaną w pełni spłacone. Uzupełniając istniejące przepisy dotyczące funduszy własnych, PE przesądził o wprowadzeniu minimalnych poziomów pokrycia strat.

Każdy bank będzie musiał utrzymywać rezerwę, aby pokryć ewentualne straty, spowodowane przez przyszłe pożyczki, które mogą okazać się nieściągalne. Wymogi dotyczące skali rezerw dla banków będą się jednak różnić w zależności od tego, czy NPLs-y są zabezpieczone kwalifikowaną ochroną kredytową, czy też nie. Uwzględniony został również rodzaj wykorzystywanego zabezpieczenia, na przykład hipoteka na nieruchomości.

Nowe zasady, które zostały już nieformalnie uzgodnione z Radą UE, będą miały zastosowanie wyłącznie do kredytów zagrożonych, zaciągniętych po wejściu w życie rozporządzenia.

Komentując przyjęcie rozporządzenia, współsprawozdawczyni, holenderska posłanka Esther de Lange (PPE) przypomniała, że uchwalenie przepisów zajęło tylko 12 miesięcy. "Teraz po raz pierwszy mamy prawnie wiążące poziomy dla nowych kredytów zagrożonych we wszystkich bankach, obok wymogów określonych przez Jednolity Mechanizm Nadzorczy".

Włoski europoseł Roberto Gualtieri (S&D) dodał: „To rozporządzenie jest ważnym krokiem naprzód w zmniejszaniu ryzyka w sektorze bankowym. Nowy, praktyczny mechanizm zabezpieczający zapewni, że kredyty zagrożone będą udzielane z większą ostrożnością, co pozwoli na uniknięcie negatywnych, niezamierzonych konsekwencji dla gospodarki, konsumentów i wszystkich kredytobiorców".

woj/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO