KE ma wytyczne dla komisarzy startujących w wyborach do PE

Komisja Europejska przyjęła wytyczne dla komisarzy, którzy będą ubiegać się o mandat europosła. Nie mogą m.in. krytykować prac KE i wykorzystywać jej pracowników na rzecz kampanii.
© European Union 2019 - Source: EP/Marco Zeppetella
© European Union 2019 - Source: EP/Marco Zeppetella

Wytyczne mają zapewnić spójne standardy obowiązują członków Komisji uczestniczących w kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego w maju tego roku.

Zgodnie z nimi komisarze muszą poinformować przewodniczącego, że zamierzają uczestniczyć w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, a także o tym, jaką rolę zamierzają w tej kampanii odegrać.

Muszą także zapewnić nieprzerwaną realizację swoich obowiązków. Dotyczy to w szczególności udziału w procesie decyzyjnym Komisji, na przykład regularnej obecności podczas tygodniowego posiedzenia kolegiów komisarzy, realizacji portfolio oraz obowiązków instytucjonalnych, takich jak uczestnictwo w rozmowach trójstronnych czy wykonywanie uprawnień. Ma to szczególne znaczenie w obecnej chwili, gdy Parlament Europejski i Rada finalizują szereg ważnych dossier ustawodawczych.

Podczas działań powiązanych z kampanią komisarzom nie wolno korzystać z zasobów ludzkich lub rzeczowych Komisji. Muszą na przykład upewnić się, czy koszty podróży na potrzeby kampanii nie są ponoszone przez Komisję, oraz czy pracownicy Komisji nie zostali zaangażowani w organizację imprez w ramach kampanii.

Przemawiając publicznie, komisarze muszą rozróżniać między oświadczeniami wygłaszanymi w ramach ich władzy instytucjonalnej oraz oświadczeniami wygłaszanymi w ramach ich uczestnictwa w kampanii. Przede wszystkim nie wolno im krytykować decyzji podejmowanych przez Komisję czy też zajmowanych przez nią stanowisk.

Również w mediach społecznościowych komisarze powinni dokonać wyraźnego rozróżnienia między aktywnością uczestników kampanii a działaniami podejmowanymi w ramach ich zdolności instytucjonalnych.

Ponadto komisarzom nie wolno korzystać ze stron internetowych Komisji na potrzeby kampanii. Nie wolno im korzystać z pomieszczeń Komisji podczas spotkań z osobami reprezentującymi interesy powiązane z celami kampanii. Opublikowane wytyczne wskazują wyraźnie, że jakiekolwiek finansowe i materialne wsparcie kampanii i jej uczestników musi być powiązane z partią lub z samą organizacją kampanii.

Jeżeli kiedykolwiek miałaby powstać sytuacja, która z uzasadnionych powodów może być postrzegana jako konflikt interesów w rozumieniu kodeksu postępowania, komisarz informuje o tym przewodniczącego, który z kolei podejmuje kroki, jakie uznaje w danej sytuacji za stosowne.

Wytyczne wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

"Od samego początku chciałem, aby ta Komisja była Komisją polityczną. Komisarze obejmują pełną odpowiedzialność polityczną za wszystkie decyzje podejmowane przez obecną Komisję. Jednocześnie oczekuję, że całkowicie i osobiście zaangażują się w kontakt z obywatelami. Elementem tego zaangażowania jest aktywne uczestnictwo w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego" - skomentował Jean-Claude Juncker, przewodniczący KE. "W związku z tym zmieniłem kodeks postępowania, by umożliwić komisarzom prowadzenie kampanii bez konieczności opuszczania Komisji – pod warunkiem, że wyraźnie oddzielą swoją działalność w kampanii od działań podejmowanych w ramach naszej instytucji" - zastrzegł.

aba/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO