Quiz ekonomiczny 2

1. Koncepcja, w której mówi się o zagrożeniach rozwoju ludzkości w związku z nienadążaniem wzrostu ekonomicznego i jakości życia w stosunku do zbyt wysokiego przyrostu naturalnego, to:
2. Globalizację w aspekcie ekonomicznym można określić jako:
3. Chiny odnotowały większy PKB od USA mierzonego parytetem siły nabywczej,
4. Według International Data Corporation (IDC) cyfrowa gospodarka będzie generowała co najmniej 50% światowego PKB do:
5. Internet rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) to:

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane przez Polską Agencję Prasową S.A. w celu realizacji usługi przeprowadzenia quizów wiedzy (umowa). Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji umowy. Podstawą przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę bazy danych.