Wystartował program „Orlen w portfelu” dla inwestorów indywidualnych

Rozpoczęły się zapisy do programu „Orlen w portfelu” dla inwestorów indywidualnych. Zainaugurowany podczas Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem długoterminowy projekt ma poszerzyć wiedzę Polaków nt. oszczędzania i długoterminowego inwestowania.
Daniel Objtek, prezes PKN Orlen
Daniel Objtek, prezes PKN Orlen

Program „Orlen w portfelu” opiera się na dwóch filarach: rabatowym oraz edukacyjnym. Pierwszy ma za zadanie docenić tych inwestorów indywidualnych, którzy zdecydują się potraktować akcje PKN Orlen jak długoterminową inwestycję. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnił, że każdy z uczestników programu, który przez minimum miesiąc utrzyma na swoim rachunku maklerskim 50 lub więcej akcji będzie mógł zaoszczędzić 10 gr na każdym litrze paliwa Efecta, a 15 gr na paliwie Verva. Skorzysta on również z 10 proc. zniżki przy zakupach na stacjach Orlen.

„Jesteśmy firmą stabilną, o solidnych fundamentach. Orlen będąc championem polskiej gospodarki prowadzi zrównoważoną i przewidywalną politykę dywidendową - podkreślił prezes PKN Orlen. - W tym roku za każdą swoją akcję spółka wypłaciła 3 zł. To bardzo dobry wynik, który dobrze przyjęli nasi akcjonariusze dodał prezes Obajtek. Ocenił również, że biorąc pod uwagę wypłaty z tytułu dywidendy oraz dodatkowe ponad 500 złotych oszczędności, które rocznie można zyskać  dzięki programowi „Orlen w portfelu” na zakupie paliwa, czyni go atrakcyjnym.

„Chcemy dać możliwość inwestorom indywidualnym na uczestniczenie we wzroście, który Orlen od kilku lat sukcesywnie na rynku notuje” - dodała członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka. Aby przystąpić do programu należy wypełnić formularz rejestracyjny w domu maklerskim. Każdy uczestnik otrzymuje kartę programu. Zniżki będą przysługiwały akcjonariuszom, którzy w poprzednim miesiącu posiadali co najmniej 50 akcji naszej spółki i będą przyznawane w następnym miesiącu. „Inwestowanie w akcje może być dobrą formą zarabiania. Aby robić to odpowiedzialnie trzeba posiadać odpowiednią wiedzę” – podkreśliła prezes Klarecka podczas panelu dyskusyjnego spółki „Twój wybór wpływa na rozwój kraju – co zrobić aby Polacy chętniej inwestowali długoterminowo w rodzime firmy”. „Orlen w portfelu” ma więc pełnić również rolę edukacyjną. Drugim filarem programu będzie Akademia Inwestycyjna, na którą składają się podręczniki, webinaria i szkolenia oraz możliwość uzyskania certyfikatu.

Podkreślając znaczenie edukacji w tym zakresie prezes Stowarzyszenia CFA Society Poland, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Krzysztof Jajuga wyjaśnił, że w przypadku programu Orlenu dodatkowym wyzwaniem jest przekazanie wiedzy w przystępny sposób.

Akademia Inwestycyjna będzie podzielona na dwa poziomy. „Podstawowy to proste zagadnienia, które będą pokazywać fundamenty rynków kapitałowych. Związki giełdy z gospodarką, co i jak wpływa na podwyższanie lub obniżanie stóp procentowych, co to jest akcja i jakie daje prawa – podstawowe zasady inwestowania, które pozwolą dokonać szybkiej oceny ryzyka. (…) Zaawansowany owocowałby tym, że uczestnik może próbować zarządzać własnym portfelem inwestycyjnym” – zapowiedział prof. Jajuga.

Paneliści podkreślali, że uruchomienie programu Orlenu dla inwestorów indywidualnych nie należało do najłatwiejszych. „Zaczęliśmy tę współpracę około cztery miesięce temu. Zarówno Orlen jak i my byliśmy pełni entuzjazmu i tylko dzięki optymizmowi mogliśmy ruszyć z tę akcją” – powiedziała zastępca dyrektora DM PKO BP Bożena Kłopotowska. Dodała, że w perspektywie utrudnień ze strony przepisów prawnych „sukcesem jest, że ten program powstał”.

Kłopotowska zaznaczyła również, że „Orlen w portfelu” jest inicjatywą, która może pobudzić klientów detalicznych i cały rynek. „Sytuacje taka jak ta dostarczą klientom inwestycyjnym informacje prowadzące do wniosków, że może on zarobić” – tłumaczyła. Członek zarządu GPW Piotr Borowski przyznał, że „to co jest dobre dla polskiej gospodarki jest dobre dla giełdy i odwrotnie. (…) Cały czas rynek kapitałowy służy napędzaniu polskich przedsiębiorstw”.

Borowski zauważył, że promowanie inwestowania w spółki działające na rodzimym rynku jest korzystniejsze niż inwestycje na rynkach zagranicznych. „Inwestorzy na każdym rynku zawsze chętnie inwestują w rodzime spółki dlatego, że są blisko, że rozumieją ten rynek i spółki. Ponadto mają tani i szybki dostęp do informacji” – wyjaśnił.

Inwestorzy indywidualni, którzy chcą wziąć udział w programie muszą posiadać rachunek w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Klarecka zaznaczyła, że PKN Orlen zaprasza jednak do programu wszystkie domy maklerskie, aby „Orlen w portfelu” był dostępny dla wszystkich. Dodała, że korzyści z programu będą płynęły również w drugą stronę. „Jeśli ktoś jest inwestorem jakiejś firmy zdecydowanie częściej ją poleca, zdecydowanie częściej ją rekomenduje i sam korzysta z jej produktów” – zaznaczyła.

Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Michał Masłowski oceniał pozytywnie, że za podjęcie takiej inicjatywy odpowiedzialna jest tak duża spółka jak PKN Orlen. Pokazuje, że jest to możliwe a także konieczne. „Właśnie od takiej spółki powinno się zacząć. Po pierwsze jest duża, ma bardzo rozpoznawalny brand i ma produkt dla klienta detalicznego” – tłumaczył. Ocenił również, że program nie ma słabych punktów w kwestii organizacji. „Pomysł uznaję za znakomity. Bariera wejścia 50 akcji nie jest duża. Nic tylko próbować” – zaznaczył.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO