Wiceminister inwestycji i rozwoju: bardzo wysoka sprawność realizacji przez PLK projektów ze środków UE

Sprawność realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów finansowanych ze środków unijnych jest bardzo wysoka. 80% środków z programu „Infrastruktura i środowisko” już jest zalokowanych; jesteśmy przygotowani na to, by zawalczyć o kolejne środki – oceniła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska w trakcie panelu „Kolej na ekspansję" podczas I Kongresu Rozwoju Kolei, który w środę 23 stycznia br. odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
PAP/S.Leszczyński
PAP/S.Leszczyński

Jak podkreśliła wiceminister Zielińska, rozwój infrastruktury kolejowej jest ważny, bo szybka i sprawna kolej to najbardziej konkurencyjny element w rozwoju gospodarki. „Dzięki środkom z tej perspektywy są realizowane projekty dostępowe kolejowe do trzech portów. Porty się doskonale rozwijają. Nie boję się o wykorzystanie środków unijnych; realizacja projektów kolejowych idzie dobrze” – mówiła wiceminister Zielińska. Zapowiedziała, że Polska będzie w przyszłości starać się m.in. o środki z innych instrumentów, np. planu Junckera, czyli Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, mówiąc o rozwijaniu korytarzy komunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreślił, że naszych sąsiadów „i tych dalszych, i tych bliższych” nie trzeba przekonywać, że to ważne. „Te połączenia kolejowe między naszymi krajami są ważne i mogą stać się swoistym silnikiem rozwoju gospodarczego poszczególnych państw. Charakterystyczna jest aktywność Węgrów na tym polu, bo to nie tylko Bursztynowy Szlak Kolejowy, ale i połączenie pasażerskie Budapeszt-Warszawa. Węgrzy pracują nad rozwinięciem tego połączenia w kierunku Bukaresztu. To pokazuje, że dostrzegana jest rola tych nowych połączeń kolejowych” – mówił Andrzej Adamczyk.

Podkreślił, że również sąsiedzi z Ukrainy są zainteresowani rozwojem połączeń towarowych. „Podczas każdego spotkania z ministrem transportu Ukrainy rozmawiamy o tym. Podobnie w przypadku Białorusi. Mówimy o Trójmorzu, ale to komponenty, które się uzupełniają wzajemnie” – zaznaczył.

„Takie połączenie jak RailBaltica powoduje, że dalej niż na południowym wybrzeżu Adriatyku powstają plany łączenia państw północy i południa Europy” – podkreślił.

„Istotnym tematem jest Transkaspijski Korytarz Transportowy, który rozwija PKP LHS. Jest on bardzo ważny nie tylko dla połączenia z Kazachstanem, ale również dalej z Chinami” – powiedział Andrzej Adamczyk.

Prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Zbigniew Tracichleb zaprezentował założenia rozwoju korytarza TMTM oraz realizowane przez spółkę inwestycje, które pozwolą zwiększyć jej przepustowość.

„Nasi chińscy partnerzy zamierzają uruchomić trzeci terminal w Polsce dla przewozów kontenerowych i wskazali właśnie Sławków, gdzie może docierać nawet 1000 pociągów kontenerowych rocznie, co oznacza 3 połączenia na dobę. Na ostatnim posiedzeniu komitetu zarządzającego korytarza TMTM w Baku ustaliliśmy stawki frachtowe i czasy przejazdów. Jestem przekonany, że to będzie atrakcyjna oferta zwłaszcza dla polskich eksporterów żywności, którzy dzięki Korytarzowi Transkaspijskiemu mogą ominąć rosyjskie embargo i skrócić czas transportu do Chin” – powiedział prezes Tracichleb.

Prezes PKP Cargo, Czesław Warsewicz powiedział, że strategia spółki przewiduje zwiększenie rentowności, zwiększenie udziału w rynku i ekspansję. „Czy to poprzez przejmowane spółek z innych krajów, po to, by wejść na jakiś rynek, czy poprzez inny plan, np. zdobywanie licencji – wyjaśnił. – Chcemy jeszcze lepiej robić to, co robimy; chcemy być liderem w obszarze Trójmorza. Chcemy zająć dominującą pozycję i być liderem w przewozach wschód-zachód w Europie” – mówił Warsewicz. Dodał, że spółka podpisała porozumienia z kolejami włoskimi i litewskimi o strategicznej współpracy w tym obszarze. – Chcemy dawać dobrą ofertę przewozową i uzupełniać przewozy. Również z kolejami grupy wyszehradzkiej” – dodał.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO