#WCIĄŻZMIENIAMY – Coca-Cola stawia czoła problemom środowiskowym i społecznym

Nie chcemy tylko produkować napojów. Chcemy dokonywać realnych zmian – ta myśl towarzyszy nowej kampanii Coca-Cola pod hasłem #WCIĄŻZMIENIAMY. Za jej sprawą marka chce stawić czoła zarówno problemom środowiskowym, jak i społecznym. Polska jest pierwszym krajem, w którym kampania zostanie uruchomiona.
CocaCola CSW Brave, fot. D.Kramski
CocaCola CSW Brave, fot. D.Kramski

„My, ludzie, używamy naszej planety tak, jakby na półce była kolejna, gotowa do użytku. Niestety, tak nie jest. Świadomi tego, jak dużą rolę odgrywają w gospodarce i społeczeństwie tak duże firmy jak nasza, chcemy być częścią rozwiązań odpowiadających na obecne wyzwania” – podkreślił w trakcie Forum Ekonomicznym w Davos CEO firmy, James Quincey.

Kampania Coca-Cola #WCIĄŻZMIENIAMY opiera się na trzech filarach, które dotykają ważnych w skali globalnej obszarów – aktywizacji zawodowej kobiet i młodych, problemu odpadów opakowaniowych i ochrony zasobów wodnych. Firma pokazuje, jakie działania już podejmuje, jednocześnie przyznaje, że to dopiero początek drogi, ale ważne jest, aby wciąż podejmować kolejne wysiłki.

„Coca-Cola, jako wiodący producent napojów na świecie, ma też dużą odpowiedzialność. Chcemy pokazać, że jako firma nie chcemy tylko produkować napojów, ale również mamy ambicję, aby dokonywać realnych zmian. #WCIĄŻZMIENIAMY to więcej niż kampania, to nasze zobowiązanie, aby świat, w którym żyjemy, stał się dla nas wszystkich lepszym miejscem” – mówi Stoyan Ivanow, dyrektor generalny Coca-Cola Poland Services.

Jedną z kluczowych ambicji firmy jest „Świat bez Odpadów”. W ramach zapowiedzianej w Davos w styczniu 2018 roku ambicji Coca-Cola do 2030 roku chce pomóc zebrać i przetworzyć na całym świecie dokładnie tyle puszek i butelek, ile sprzedaje. Zobowiązuje się też do tego, aby wszystkie jej opakowania, w ponad 200 krajach świata, w których firma działa, w 100 proc. nadawały się do recyklingu. Z kolei do 2025 roku zamierza wprowadzać na rynek opakowania, które zawierają co najmniej 50 proc. materiału pochodzącego z recyklingu.

Dzisiaj w Polsce Coca-Cola używa średnio ok. 8 do 10 proc. takiego surowca w plastikowych opakowaniach, 60,5 proc. w opakowaniach szklanych i 51 proc. w opakowaniach aluminiowych, a niemal 100 proc. jej opakowań już nadaje się do recyklingu. Ponadto, w Polsce firma od lat podejmuje działania, by zmniejszyć ilość plastiku używanego do produkcji butelek – od 2001 roku obniżyła wagę swoich plastikowych opakowań o 45 proc.

Dzięki współpracy z wieloma partnerami takimi jak Fundacja Nasza Ziemia, Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol i z innymi firmami napojowymi, Coca-Cola wspiera selektywną zbiórkę odpadów i kampanie edukacyjne. W ramach branżowego programu „Działaj z ImPETem”, zakładającego zwiększenie zbiórki i recyklingu opakowań PET w Polsce, w 2018 roku udało się zebrać oraz poddać recyklingowi ok. 11 tys. ton butelek PET. Inicjatywa objęła 1000 gmin stanowiących 40 proc. terytorium Polski. Selektywna zbiórka odpadów wymaga również wsparcia infrastruktury, dlatego w 2018 roku 20 gmin otrzymało blisko 1000 dodatkowych pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych. W trakcie czterech miesięcy kampanii udało się zebrać aż 32 tony plastikowych odpadów. Akcja będzie kontynuowana także w 2019 roku, tym razem we współpracy z 50 gminami z całej Polski, do których trafi kolejne 1000 pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych.

Najnowszą inicjatywą realizowaną przez firmę jest współpraca z Miastem Stołecznym Warszawą i Fundacją Nasza Ziemia, w ramach, której Coca-Cola przekaże mieszkańcom Warszawy 10 nowoczesnych automatów, tzw. recyklomatów, do selektywnej zbiórki opakowań. Pierwsza tura 5 maszyn zostanie rozmieszczona w przestrzeni miejskiej jeszcze przed wakacjami, kolejne 5 – jesienią. Automaty dostarczy polska firma EcoTech System. Maszyny przyjmować będą butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. W zamian osoba oddająca opakowania, przy użyciu specjalnej aplikacji, otrzyma punkty, które będzie mogła wymienić na różnego rodzaju benefity.

Jak mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy: „To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana w tak dużej skali. Dobrze łączy się z naszą kampanią edukacyjną, w której przypominamy warszawiankom i warszawiakom o zasadach recyklingu. Docelowo recyklomaty staną w lokalizacjach, które cieszą się popularnością, m.in. przy ul. Ząbkowskiej i pl. Bankowym”.

Angażując się w tematy środowiskowe Coca-Cola nie zapomina o najważniejszym zasobie – wodzie. Strategia Coca-Cola w tej kwestii wiąże się ze skutecznym zarządzaniem wodą, ochroną jej zasobów i zapewnieniem dostępu do niej tam, gdzie jej brakuje. To także nieustanne poszukiwania nowych sposobów na zmniejszenie zużycia wody przy produkcji, jej ponownego użycia i uzupełniania zapasów.

Już w 2015 roku Coca-Cola zwracała równowartość wody, którą zużywała. W 2017 roku wartość ta wzrosła i w porównaniu z ilością wody wykorzystaną do produkcji napojów 155 procent jej zasobów zostało oddanych do ekosystemu.

„Dzięki wielomilionowym inwestycjom w zakłady produkcyjne w Polsce, takim jak choćby modernizacja linii produkcyjnych, w ciągu jednego tylko roku Coca-Cola zaoszczędza ok. 158 000 metrów sześciennych wody rocznie, co odpowiada objętości ok. 63 basenów olimpijskich” – podkreśla Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca-Cola Polska HBC Polska.

Coca-Cola dostrzega nie tylko wagę innowacji, ale również konieczność inwestowania w kapitał ludzki. Swoją uwagę koncentruje przede wszystkim na aktywizacji zawodowej młodych ludzi, poprzez pomaganie im w podejmowaniu właściwych decyzji zawodowych, a także na wspieraniu kobiet w przezwyciężeniu barier, jakie stoją na drodze do ich rozwoju. W tych obszarach Coca-Cooa postawiła sobie równie ambitne cele. Do 2030 roku firma zobowiązała się pomóc pięciu milionom kobiet na całym świecie w uwolnieniu ich potencjału zawodowego, a do 2025 roku wyszkolić i wesprzeć rozwój miliona młodych ludzi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Aby osiągnąć założone cele, Coca-Cola w Polsce we współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką realizuje dwa największe ogólnopolskie programy skierowane do kobiet i młodych. „Sukces to JA” to program aktywizacji zawodowej kobiet, w ramach, którego od 2016 roku przeszkolono już ponad 257 tys. kobiet w całym kraju.

Z kolei YEP Academy (https://yep.academy/) to nowoczesna platforma internetowa wspierająca młodych ludzi w wyborze kierunku edukacji a także ścieżki zawodowej. Platforma oferuje młodym ludziom dostęp do wiedzy, szeroką ofertę szkoleń, testy profilujące oraz oferty pracy. Program uruchomiony jesienią 2018 roku zaledwie w kilka miesięcy przyciągnął ponad 300 tys. użytkowników. Coca-Cola uruchomiła także autorski program mentoringowy, który daje młodym ludziom dostęp do pracowników firm Coca-Cola ze wszystkich szczebli.

Na wsparcie aktywizacji zawodowej grup stanowiących największe rezerwy na rynku pracy, czyli kobiet i młodzieży, Coca-Cola w ciągu ostatnich 3 lat przeznaczyła w Polsce już ponad 9 mln złotych.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO