Rafał Matusiak (SKOK) przewodniczącym Światowej Rady Związków Kredytowych

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) wybrała 21 lipca 2020 roku Rafała Matusiaka, prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (KSKOK) na nowego przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU. Nominacja została zatwierdzona na dorocznej konferencji WOCCU, które z powodu pandemii Covid-19 po raz pierwszy w historii odbyło się wirtualnie.

Przez najbliższe dwa lata jedno z najwyższych stanowisk w świecie finansów będzie pełnił Polak - Rafał Matusiak, który przewodniczącym został po sześciu latach obecności w Radzie Dyrektorów. Obejmując funkcję szefa WOCCU zobowiązał się do obrony i promowania modelu unii kredytowych, do których należy także utworzona w 1992 r. Kasa Krajowa SKOK, tradycjami nawiązująca do założonej w 1890 roku przez Franciszka Stefczyka Spółki Oszczędności i Pożyczek.

„To wielkie wyróżnienie i dowód uznania jakim w międzynarodowej rodzinie unii kredytowych cieszą się polskie SKOK-i. Dla wielu stanowimy wzór do naśladowania, a rozwiązania zastosowane we współczesnej, 28-letniej historii budowy Kas w naszym kraju, sprawdzają się także w innych miejscach na świecie. Stanowimy dziś istotny element rynku finansowego w Polsce, a dzięki wyborowi, którego dokonała międzynarodowa społeczność unii kredytowych nasza pozycja ulegać będzie wzmocnieniu”– mówi prezes Matusiak.

Rafał Matusiak, od 2012 r. prezes Krajowego SKOK, został po raz pierwszy wybrany do Rady Dyrektorów WOCCU w lipcu 2015 r. W 2017 r. został przewodniczącym ważnej Komisji Rady. Od 2018 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i sekretarza. Ekonomista z wykształcenia, z systemem SKOK związał się od początku odradzania się spółdzielczej samopomocy finansowej w Polsce. Żonaty, ma dwoje dzieci, a niedawno został dziadkiem. Nie jest pierwszym Polakiem na tak wysokim stanowisku: w latach 2013-2015 funkcję przewodniczącego Światowej Rady Związków Kredytowych pełnił Grzegorz Bierecki.

Światowa Rada Związków Kredytowych to międzynarodowy związek unii kredytowych działający od 1 stycznia 1971 roku, z siedzibą w Madison w USA. WOCCU promuje zrównoważony rozwój unii kredytowych i innych spółdzielni finansowych na całym świecie, stanowiących popularną alternatywę dla banków komercyjnych. Zrzesza ponad 89 tys. kas spółdzielczych z 118 krajów, obsługujących łącznie 274 mln ludzi.

Na walnym zgromadzeniu WOCCU, które z powodu pandemii Covid-19 po raz pierwszy w historii organizacji odbyło się wirtualnie, 90 delegatów z całego świata decydowało o kluczowych dla światowej spółdzielczości finansowej kwestiach. W trakcie szczytu powołano również nowych członków Rady WOCCU oraz wręczono nagrody Distinguished Service Award za wybitne osiągnięcia w dziedzinie usług w 2020 r. oraz Member Growth Awards dotyczące krajów o najwyższym wzroście członkostwa.

Celem działalności WOCCU jest poprawa dostępu do wysokiej jakości atrakcyjnych usług finansowych. Rada reprezentuje ruch spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej wobec organów ustawodawczych poszczególnych krajów i współpracuje z organizacjami międzynarodowymi oraz rządami poszczególnych państw w kwestiach doskonalenia ustawodawstwa i regulacji.

Spółdzielczy model działalności finansowej, bardzo popularny w krajach anglosaskich (USA, Kanada, Australia) obecnie najbardziej dynamicznie rozwija się w Afryce i Azji. Funkcjonowaniu związków kredytowych przyświeca hasło: „Nie dla zysku, nie z filantropii, ale po to, żeby służyć”. Unie kredytowe zapewniają swoim członkom szansę na założenie własnej instytucji finansowej, umożliwiają uruchomienie małego przedsiębiorstwa, inwestycję w rozwój gospodarstwa czy budowy domów rodzinnych.

Programy pomocy technicznej WOCCU wprowadzają nowe narzędzia i technologie w celu wzmocnienia wyników finansowych unii kredytowych i zwiększenia ich zasięgu. Do tej pory Rada wdrożyła ponad 300 programów pomocy technicznej w 89 krajach.

Eksperci podkreślają, że związki kredytowe nie tylko są bardziej odporne na globalne kryzysy i zawirowania gospodarcze od banków komercyjnych, ale stwarzają również lepsze perspektywy do walki z wykluczeniem społecznym i dotarcia z usługami finansowymi do najbardziej potrzebujących.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO