Prawo.pl: wyzwania cyfryzacji przedmiotem współpracy rządu i samorządów

„Dekalog wyzwań cyfrowych” - to dziesięć obszarów problemowych, którymi zajmie się grupa ekspertów rządowo-samorządowych. Efektem tych prac ma być m.in. zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz poprawa efektywności działania i optymalizacja kosztów samorządowych systemów IT - podaje Prawo.pl.

Według Prawo.pl resort cyfryzacji chce zintensyfikować współpracę z samorządami. W tym celu półtora miesiąca temu został powołany pełnomocnik ds. współpracy z administracją samorządową RP. Jak informuje portal, został nim Krzysztof Głomb, który zaproponował „dekalog wyzwań cyfrowych”.

W ten sposób określił 10 najważniejszych punktów programu współpracy na lata 2020-2022, skorelowanych z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Są one już kierunkowo uzgodnione z ministrem cyfryzacji. Lista spraw jednak nie jest zamknięta, samorządowcy mogą do niej dodawać kolejne kwestie.

Jak podaje Prawo.pl, podczas cotygodniowych spotkań Krzysztof Głomb i samorządowcy wspólnie wypracują nowy podział zadań w zakresie cyfryzacji Polski na najbliższe 10 lat. Zadania zostaną rozdysponowane pomiędzy rządowe centrum a samorządy wojewódzkie i lokalne. Może to być element „Kodeksu cyfrowego” - nowej ustawy.

Według Prawo.pl. na czas pandemii pełnomocnik zaproponował pakiet tematów, wokół których miałaby się koncentrować współpraca z samorządami, np. w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, a więc do 2022 r. włącznie.

„Mamy więc 2,5 roku, aby inicjatywy, które wspólnie określimy i które zostaną tam zawarte, były realizowane, wyznaczone do realizacji czy określone, w jaki sposób miałyby być realizowane” - mówi w wypowiedzi dla Prawo.pl Krzysztof Głomb.

Zadania w ramach wstępnej listy to m.in. standaryzacja cyfrowych usług publicznych i utworzenie platformy rozwiązań „smart city”, zapewnienie cyberbezpieczeństwa, efektywności działania oraz optymalizacji kosztów samorządowych systemów IT, wsparcie samorządów przez Ministerstwo Cyfryzacji i jego jednostki w zakresie zapewnienia infrastruktury cyfrowej dla szkół.

Jan Maciej Czajkowski, współprzewodniczący zespołu ze strony samorządowej zaznaczył w wypowiedzi dla Prawo.pl, że samorządowcom pomysł ten bardzo się podoba i na pewno godny jest realizacji.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/samorzad/dekalog-wyzwan-cyfrowych-to-dziesiec-obszarow-problemowych,500275.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO