Prawo.pl: specustawa zawiesza bieg terminów dopiero od końca marca

Specustawa nie zawiesza terminów procesowych, które kończyły się pomiędzy 14 a 30 marca, gdyż w interpretacji resortu sprawiedliwości naruszyłoby to zasadę, że prawo nie działa wstecz - wyjaśnia Prawo.pl. Zawieszeniu ulegają natomiast te, które biegły 31 marca, czyli w dniu wejścia w życie ustawy.

Jak podaje Prawo.pl, Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim stanowisku stwierdza, że zawieszenie terminów spraw kończących się w chwili ogłoszenia stanu epidemicznego i pierwszych 10 dni epidemii (14-30.03) byłoby niezgodne z zasadą „lex retro non agit”, czyli niedziałania prawa wstecz.

Sprawę podobnie oceniają sędziowie i prawnicy, wskazując, że nowela przepisów weszła w życie dopiero od 31 marca.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaznacza równocześnie, że nadawanie mocy wstecznej przepisom dotyczącym biegu terminów procesowych mogłoby spowodować skutki niedające się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

Wątpliwości prawników wynikały przede wszystkim z tego, że w momencie wejścia w życie ustawy nie obowiązywał już stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, gdyż został on odwołany z dniem 20 marca 2020 roku. Obowiązywał za to stan epidemii.

Tymczasem art. 15zzs. mówi o wstrzymaniu lub zawieszeniu biegu terminów procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Część prawników uważa, że konieczna jest poprawka w przepisach intertemporalnych i doprecyzowanie, że dotyczy to również okresu sprzed dnia 31 marca 2020 roku. Co do zasady - w ocenie większości z rozmówców Prawo.pl - przepisy dotyczące biegu terminów weszły w życie z dniem ogłoszenia specustawy, czyli 31 marca. Tym bardziej że przewidziane zostały wyjątki, w których poszczególne przepisy wejdą później lub weszły z mocą wsteczną - i nie ma wśród nich art. 15zzs.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/od-kiedy-specustawa-zawiesza-terminy-procesowe,499331.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO